Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Nemecko

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Úvod

Aké sú poplatky?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Úvod

Súdne poplatky za európske konanie o platobnom rozkaze sa upravujú v zákone o súdnych poplatkoch (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“).

Právne náklady sa môžu uhradiť buď v čase podania žiadosti, alebo formou úhrady súdneho poplatku. Technicky sa platba realizuje bankovým prevodom.

Aké sú poplatky?

§ 12 ods. (3) a (4) GKG stanovujú, že európsky platobný rozkaz by sa mal vydať až po zaplatení poplatku.

Konkrétne poplatky sú stanovené v prílohe k zákonu o súdnych poplatkoch (zoznam poplatkov – Kostenverzeichnis – KV-GKG). Bod 1100 KV-GKG stanovuje sadzbu poplatku za európske konanie o platobnom rozkaze vo výške 0,5.

Poplatok je stanovený podľa sumy, o ktorú ide vo veci samej, zvyčajne v rovnakej výške ako výška nároku. Ak sa okrem hlavného nároku zahŕňajú aj vedľajšie pohľadávky (úroky alebo náklady), suma vedľajších pohľadávok sa nezohľadňuje.

Koľko musím zaplatiť?

Súdny poplatok, ktorý sa má zaplatiť za vydanie európskeho platobného rozkazu, je:

Hodnota pohľadávky Poplatok v EUR Hodnota pohľadávky Poplatok v EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1.052,00
16 000 146,50 290 000
1.141,50
19 000 159,50 320 000
1.231,00
22 000 172,50 350 000
1.320,50
25 000 185,50 380 000
1.410,00
30 000 203,00 410 000
1.499,50
35 000 220,50 440 000
1.589,00
40 000 238,00 470 000
1.678,50
45 000 255,50 500 000
1.768,00

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ak súdny poplatok nie je uhradený, súd nevydá platobný rozkaz a konanie nebude pokračovať.

Pokiaľ ide o platbu za platbu, žiadateľ musí uviesť aj údaje o tomto prevode.

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Súdny poplatok sa môže vyplatiť priamo na základe žiadosti. Ak ešte nebol zaplatený, súd zašle žiadateľovi faktúru.

a) prenos kreditov

Platba bankovým prevodom je možná.

Kreditná karta

Žiadna platba kreditnou kartou nie je možná.

C) Zber bankového účtu žalobkyne zo strany súdu

Úhrada z bankového účtu žiadateľa nie je možná.

Právna pomoc

V rozsahu, v akom bola žiadateľovi poskytnutá právna pomoc, nemusí zaplatiť žiadne právne náklady ani preddavky. Žiadosť o právnu pomoc možno podať na súd vrátane návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

E) Ostatné

Neexistujú žiadne iné druhy platieb.

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Po vykonaní platby súd pridelí žiadosť a spracuje žiadosť.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/09/2019