Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Viro

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos minun on maksettava oikeudenkäyntimaksut oikea-aikaisesti?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntikulut?

Mitä on tehtävä sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen yhteydessä peritään valtion maksu samaan aikaan kuin kansallinen hakemus. Valtion maksuja ja muita menettelykuluja koskevaan siviiliprosessilakiin (Code of Civil Procedure) ja valtion maksulakiin (State Fees Act) sovelletaan siviiliprosessilakia. Valtion maksu, joka on enintään 10 euroa, voidaan maksaa oikeustalo. Jos maksu on 10 euroa, maksu on suoritettava pankkisiirtona ennen kuin se jätetään tuomioistuimeen.

Mitä maksuja peritään?

Hakemuksen jättämisen yhteydessä oikeudenkäyntikuluna on maksettava valtion maksu. Lisäksi menettelyyn liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta aiheutuvat kustannukset voidaan lisätä menettelyn aikana (tiedoksianto Virossa, haastemiehen avun kustannukset 30–60 euroa tai käännökset, kun oikeudenkäyntiasiakirjat toimitetaan ulkomaille). Muita kustannuksia ei ole.

Kuinka paljon minun on maksettava?

Kun eurooppalainen maksamismääräys on esitetty Viron yleisessä tuomioistuimessa, kansallinen maksu on samansuuruinen kuin kansallinen maksu, joka on sama kuin kansallisessa ilmoituksessa, eli 3 % saatavien kokonaismäärästä (vaadittavan rahan määrä eli pää- ja sivuvaateiden määrä), kuitenkin vähintään 45 euroa.

Jos maksutoimeksiantoa koskevaan kiireelliseen menettelyyn tehdään siirto tavanomaiseen menettelyyn (menettely), sellaisen toimen osalta, jota ei kateta nopeutetun maksamismääräyksen antamisesta, peritään lisämaksu. Suorien toimien osalta valtion perimien maksujen määrä on vaadittu rahasumma. Esimerkiksi enintään 350 euron suuruinen korvaus, joka on enintään 75 euroa, on maksettava 351 euroa, 500 euroa 100 euroon tai 501 euroa 750 euroon tai 125 euroa saatavien osalta (14.05.2019).

Mitä tapahtuu, jos minun on maksettava oikeudenkäyntimaksut oikea-aikaisesti?

Valtion maksu on maksettava etukäteen, kun hakemus jätetään. Jos oikeudenkäyntimaksu on maksamaton, tuomioistuin antaa kantajalle mahdollisuuden maksaa maksu tuomioistuimen asettamassa määräajassa. Jos tuomioistuinmaksua ei makseta tuomioistuimen asettamaan määräaikaan mennessä, tuomioistuimen on kieltäydyttävä vastaanottamasta hakemusta.

Kannetta, joka koskee siirtymistä nopeutetun menettelyn mukaiseen maksumääräykseen suoraan oikeudenkäynnissä koskevaa hakemusta, ei saa panna vireille tuomioistuimessa ennen kuin ylimääräinen tuomioistuinmaksu on suoritettu.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntikulut?

Maksu voidaan maksaa vain pankkisiirtona. Luottokortteja ei hyväksytä. Valtiovarainministeriö on maksun saaja, joka maksaa kaikki tuomioistuimille suoritettavat maksut.

Valtiovarainministeriö ja kansallinen säätiö ottavat maksumääräystä varten vastaan valtiovarainministeriön ja kansallisen säätiön.

Kullakin toimielimellä on oma (t) viitenumero (t), jo (i) sta se (i) lta on saatu käteisvaroja, jotka se on saanut valtionkassan tilille.

Viitenumeron ilmoittaminen on pakollista. Yksilöllisen viitenumeron antaa se viranomainen, jolle siirtoa haetaan.

Lisätietoja valtion maksutileiltä ja tuomioistuinten viitenumeroista on Linkki avautuu uuteen ikkunaan tuomioistuinten verkkosivustolla.

Mitä on tehtävä sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

On tarpeen toimittaa tuomioistuimelle tiedot, jotka vahvistavat valtion maksun suorittamisen, jotta tuomioistuin voi tarkistaa valtion maksun vastaanottamisen. Tällaisia tietoja ovat: maksettu määrä oli maksajan nimi, pankin tili ja tili, jolle maksu suoritettiin. Tuomioistuin voi tarkastaa maksun sähköisesti, minkä vuoksi ei ole tarpeen antaa maksumääräystä, joka osoittaisi, että maksu on maksettu. Tuomioistuin voi kuitenkin tarvittaessa pyytää sitä.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 02/09/2019