Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Igaunija

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Ievads

Kādas maksas tiek piemērotas?

Cik man jāmaksā?

Kas notiek, ja man laikus ir jāmaksā tiesas nodevas?

Kā es varu segt tiesāšanās izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Iesniedzot pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam, par valsts nodevu ir jāmaksā vienlaikus ar valsts pieteikumu. Civilprocesa kodeksu un Valsts nodevu likumu attiecībā uz valsts nodevām un citiem procesuālajiem izdevumiem reglamentē Civilprocesa kodekss. Valsts nodevu līdz EUR 10 apmērā var samaksāt tiesu namā. Ja maksa ir EUR 10, tā jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu, pirms tas tiek iesniegts tiesā.

Kādas maksas tiek piemērotas?

Iesniedzot pieteikumu, valsts nodeva ir jāmaksā kā tiesāšanās izdevumi. Turklāt procesuālo dokumentu izsniegšanas izmaksas var tikt pievienotas procedūras gaitā (attiecībā uz pakalpojumiem Igaunijā — tiesu izpildītāja palīdzības izmantošanas izmaksas no EUR 30 līdz EUR 60, kā arī izmaksas par tulkojumu, kad procedūras dokumentus piegādā ārzemēs). Citu izmaksu nav.

Cik man jāmaksā?

Iesniedzot Eiropas maksājuma rīkojumu Igaunijas tiesai, valsts nodeva ir valsts nodeva par tādu pašu summu kā valsts deklarācija, t. i., 3 % no prasības kopsummas (par pieprasītās naudas summu, t. i., par pamatsummu un papildu prasījumiem), bet ne mazāka par EUR 45.

Ja notiek pāreja uz parasto procedūru (tiesvedība) saskaņā ar maksājuma uzdevumu steidzamības procedūru, par darbību, uz kuru neattiecas valsts nodeva, maksā papildu valsts nodevu par paātrinātas maksājuma rīkojuma iesniegšanu. Tiešo darbību gadījumā valsts maksas apmērs ir vajadzīgais naudas apjoms. Piemēram, valsts nodeva par summu līdz EUR 350, kas ir līdz EUR 75, jāmaksā par summu EUR 351, EUR 500 līdz EUR 100 par prasījumu, kas ir EUR 501 vai EUR 750 pēc lieluma, vai EUR 125 prasījuma gadījumā u. c. (14.05.2019 summas).

Kas notiek, ja man laikus ir jāmaksā tiesas nodevas?

Valsts nodevu izmaksā avansā pēc pieteikuma iesniegšanas. Ja tiesas nodeva nav samaksāta, tiesa dod prasītājam iespēju samaksāt valsts nodevu tiesas noteiktajā termiņā. Ja tiesas nodeva nav samaksāta tiesā noteiktajā termiņā, tiesa atsakās pieņemt pieteikumu.

Lai iesniegtu pieteikumu par pāreju uz paātrinātu procedūru attiecībā uz maksājuma rīkojumu tiešajās procedūrās, tiesā netiek celta prasība, pirms nav samaksāta tiesas papildu nodeva.

Kā es varu segt tiesāšanās izdevumus?

Maksu var maksāt tikai ar bankas pārskaitījumu. Kredītkartes netiek pieņemtas. Finanšu ministrija ir maksājuma saņēmējs par visiem maksājumiem, kas jāveic tiesām.

Maksājuma uzdevumā Finanšu ministrija un tekošā konta numurs ir jāsaņem Finanšu ministrijai un valsts fondam.

Katrai iestādei ir savs atsauces numurs (-i), pamatojoties uz kuru Valsts kase pārsūta saņemto naudu tās kontā “eTreasury”.

Norāde par atsauces numuru ir obligāta. Unikālo atsauces numuru piešķir iestāde, kurai tiek lūgta pārsūtīšana.

Papildu informācija par valsts nodevu kontiem un tiesu atsauces numuriem ir atrodama Saite atveras jaunā logā Tiesu tīmekļa vietnē.

Kas man jādara pēc maksājuma veikšanas?

Tiesai ir jāsniedz informācija, kas apstiprina valsts nodevas samaksu, lai tiesa varētu pārbaudīt valsts nodevas saņemšanu. Šādi dati ietver: maksātāja vārds, bankas konts un konts, kurā samaksāta nodeva, ir samaksātā summa. Tiesa var pārbaudīt maksājumu elektroniski, kā rezultātā nav nepieciešams izdot maksājuma rīkojumu, kas apliecina valsts nodevas samaksu. Tiesa vajadzības gadījumā tomēr var to lūgt.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 02/09/2019