Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Estonsko

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Úvod

Jaké poplatky jsou účtovány?

Kolik je třeba zaplatit?

Co se stane, pokud budu muset zaplatit soudní poplatky včas?

Jak mám hradit náklady řízení?

Co musím udělat po provedení platby?

Úvod

Při podání žádosti o evropský platební rozkaz musí být státní poplatek zaplacen ve stejnou dobu jako vnitrostátní žádost. Občanský soudní řád a zákon o státních poplatcích týkající se státních poplatků a jiných procesních nákladů se řídí občanským soudním řádem. V budově může být zaplacen státní poplatek ve výši až 10 EUR. Je-li poplatek 10 EUR, musí být před podáním u soudu zaplacen bankovním převodem.

Jaké poplatky jsou účtovány?

Při podání žádosti musí být jako soudní výdaj zaplacen státní poplatek. Kromě toho mohou být náklady na doručení procesních písemností v průběhu řízení (u služby v Estonsku, nákladů na využití pomoci soudního exekutora v rozmezí od 30 EUR do 60 EUR nebo nákladů na překlady v případě, že se procesní písemnosti doručují do zahraničí). Neexistují žádné další náklady.

Kolik je třeba zaplatit?

Při předložení evropského platebního rozkazu příslušnému estonskému soudu se vnitrostátní poplatek rovná vnitrostátnímu poplatku ve stejné výši jako v případě vnitrostátního prohlášení, tj. 3 % celkové pohledávky (z požadovaného množství, tj. z výše jistiny a doplňkových pohledávek), nejméně však 45 EUR.

V případě převodu do běžného řízení (řízení) podle postupu pro naléhavé případy se další státní poplatek uplatní na akci, na kterou se nevztahuje státní poplatek hrazený za předložení zrychleného platebního rozkazu. Výše státních poplatků v případě přímých akcí je částka, která je požadována. Například státní poplatek ve výši 350 EUR, který činí 75 EUR, musí být zaplacen z částky 351 EUR, 500 EUR až 100 EUR z pohledávky, která činí 501 EUR, tj. 750 EUR, nebo 125 EUR v případě nároku atd. (14.05.2019 částky).

Co se stane, pokud budu muset zaplatit soudní poplatky včas?

Státní poplatek je zaplacen předem při podání žádosti. Není-li soudní poplatek zaplacen, dá soud žalobci možnost zaplatit státní poplatek ve lhůtě stanovené soudem. Není-li soudní poplatek zaplacen ve lhůtě stanovené soudem, soud odmítne žádost přijmout.

K podání žádosti o projednání věci ve zrychleném řízení o provedení platebního rozkazu v přímém řízení nesmí být věc předložena soudu předtím, než je zaplacen dodatečný soudní poplatek.

Jak mám hradit náklady řízení?

Poplatek může být hrazen pouze bankovním převodem. Kreditní karty se nepřijímají. Ministerstvo financí je příjemce platby za jakékoli platby, které je třeba provést u soudu.

Ministerstvo financí a národní nadace obdrží pro účely platebního příkazu ministerstvo financí a číslo běžného účtu.

Každý orgán má své vlastní referenční číslo (čísla), na jehož základě Treasury postoupí peněžní prostředky, které obdržela, do svého účtu u státní pokladny.

Uvedení referenčního čísla je povinné. Jedinečné referenční číslo je uvedeno orgánem, kterému se převod požaduje.

Další informace o účtech státních poplatků a spisových číslech soudů jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně. internetových stránkách Účetního dvora.

Co musím udělat po provedení platby?

Je nezbytné poskytnout soudu informace potvrzující zaplacení státního poplatku, aby soud mohl ověřit obdržení státního poplatku. Mezi tyto údaje patří: jméno plátce, účet banky a účet, na který byl poplatek zaplacen, byla zaplacena. Soud může ověřit platbu elektronickými prostředky, a proto není nutné vydávat platební příkaz prokazující zaplacení státního poplatku. Soud ji však může případně vyžádat.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 02/09/2019