Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Estonja

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Introduzzjoni

Liema tariffi huma applikati?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ikolli nħallas it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif inħallas l-ispejjeż tal-litigazzjoni?

X’għandi nagħmel wara li jkun sar il-ħlas?

Introduzzjoni

Meta tiġi ppreżentata applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea, trid titħallas tariffa ta’ l-istat fl-istess ħin ta’ l-applikazzjoni nazzjonali. Il-kodiċi tal-Proċedura Ċivili u l-Att dwar it-Tariffi tal-Istat relatati ma’ tariffi tal-istat u spejjeż proċedurali oħra huma rregolati mill-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Tista’ tħallas tariffa tal-istat sa EUR 10 f’qorti. Jekk il-ħlas huwa ta’ EUR 10, dan għandu jitħallas bi trasferiment bankarju qabel ma jiġi ppreżentat quddiem il-qorti.

Liema tariffi huma applikati?

Meta tiġi ppreżentata applikazzjoni, trid titħallas tariffa tal-Istat bħala spiża tal-qorti. Barra minn hekk, l-ispejjeż għan-notifika ta’ dokumenti proċedurali jistgħu jiżdiedu matul il-proċedura (fil-każ ta’ notifika fl-Estonja, l-ispejjeż għall-użu tal-għajnuna tal-uffiċjal ġudizzjarju f’firxa ta’ bejn EUR 30 u EUR 60 jew l-ispejjeż ta’ traduzzjonijiet meta d-dokumenti proċedurali jintbagħtu barra l-pajjiż). Ma hemmx spejjeż oħra.

Kemm ikolli nħallas?

Meta tippreżenta l-ordni ta’ ħlas Ewropea lill-Qorti Estonjana, it-tariffa nazzjonali tammonta għal tariffa nazzjonali tal-istess ammont bħal tad-dikjarazzjoni nazzjonali, jiġifieri 3 % tat-talba totali (fuq l-ammont ta’ flus meħtieġ, jiġifieri fuq l-ammont ta’ pretensjonijiet prinċipali u anċillari), iżda mhux inqas minn EUR 45.

Fil-każ ta’ trasferiment għal proċedimenti ordinarji (proċedimenti) skont il-proċedura ta’ urġenza għal ordni ta’ ħlas, għandha titħallas tariffa statali addizzjonali fir-rigward ta’ azzjoni mhux koperta mill-miżata tal-Istat imħallsa għall-preżentazzjoni ta’ ordni aċċellerata għall-ħlas. L-ammont ta’ tariffi tal-istat fil-każ ta’ azzjonijiet diretti huwa l-ammont ta’ flus meħtieġ. Pereżempju, it-tariffa tal-istat sa massimu ta’ EUR 350, li tammonta għal EUR 75, għandha titħallas fuq l-ammont ta’ EUR 351, EUR 500 sa EUR 100 fuq it-talba li hija ta’ EUR 501 jew EUR 750 fid-daqs, jew EUR 125 fil-każ tat-talba, eċċ. (ammonti tal-14.05.2019).

X’ jiġri jekk ikolli nħallas it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

It-tariffa tal-istat għandha titħallas bil-quddiem meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni. Jekk it-tariffa tal-qorti tkun bla ħlas, il-qorti tagħti lir-rikorrent l-opportunità li jħallas it-tariffa tal-istat fi żmien l-iskadenza stabbilita mill-qorti. Jekk it-tariffa tal-qorti ma titħallasx sad-data ta’ skadenza stabbilita mill-qorti, il-qorti għandha tirrifjuta li taċċetta l-applikazzjoni.

Sabiex issir applikazzjoni għat-tranżizzjoni għal proċedura mħaffa għal ordni ta’ ħlas fi proċedimenti diretti, l-ebda qorti ma għandha tiġi invokata dwar il-kwistjoni qabel ma tkun tħallset tariffa tal-qorti addizzjonali.

Kif inħallas l-ispejjeż tal-litigazzjoni?

It-tariffa tista’ titħallas biss permezz ta’ trasferiment bankarju. Karti ta’ kreditu m’għandhomx jiġu aċċettati. Il-Ministeru tal-Finanzi huwa l-benefiċjarju tal-pagament għal kwalunkwe pagament li għandu jsir lill-qrati.

Għall-fini tal-ordni tal-ħlas, il-Ministeru tal-Finanzi u n-numru tal-kont kurrenti għandhom jaslu għand il-Ministeru tal-Finanzi u l-fondazzjoni nazzjonali.

Kull istituzzjoni għandha n-numru/i ta’ referenza tagħha stess li fuq il-bażi tagħha t-Teżor jibgħat il-flus fil-kont tiegħu mat-Teżor elettroniku.

L-indikazzjoni tan-numru ta’ referenza hija obbligatorja. In-numru ta’ referenza uniku jingħata mill-awtorità li lilha jintalab it-trasferiment.

Aktar informazzjoni dwar il-kontijiet tat-tariffi tal-istat u n-numri ta’ referenza ta’ qrati tista’ tinstab fuq is-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida web tal-Qrati.

X’għandi nagħmel wara li jkun sar il-ħlas?

Huwa neċessarju li l-qorti tiġi pprovduta b’informazzjoni li tikkonferma l-ħlas tal-miżata tal-Istat, sabiex il-qorti tivverifika li tkun irċeviet il-miżata tal-istat. Din id-dejta tinkludi: l-isem tal-pagatur, il-kont tal-bank u l-kont li għalih tħallset it-tariffa kien l-ammont imħallas. Il-Qorti tista’ tivverifika l-ħlas b’mezzi elettroniċi, li b’riżultat tagħha ma jkunx meħtieġ li tinħareġ ordni ta’ ħlas li tagħti prova tal-ħlas tat-tariffa tal-Istat. Il-Qorti tista’, madankollu, tistaqsiha, jekk meħtieġ.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 02/09/2019