Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Řecko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Úvod

FekQué tase aplican?

Kolik mi bude platit?

Co když neučiním soudní poplatky včas?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Co udělám, jakmile provedu platbu?

Úvod

V případě, že žadatel (jednotlivec nebo jeho právník) podá u Soudního dvora žádost o evropský platební rozkaz (formulář A nařízení č. 1896/2006), uhradí odpovídající právní náklady, jak stanoví vnitrostátní právo. Je-li návrh podán žalobcem osobně bez zastoupení advokáta, je osvobozen od úhrady předběžného výběru odměn advokátů (viz bod 26 odůvodnění nařízení). Je-li přihláška přijata a byl vydán evropský platební rozkaz (formulář E nařízení) a poté nebyla vznesena žádná námitka, je žadatel prohlášen za vykonatelný (formulář G), žadatel obdrží kopii uhrazením jakéhokoli poplatku za ochranu před protiprávními činy podle druhu nároku (viz zákon o kolkovném).

FekQué tase aplican?

Při uložení formuláře A se kolkovné platí (na základě žádosti, viz zákon o kolkovném) a razítko na konci soudního řízení (pořízení licence nebo předložení potvrzení typu B od daňového úřadu, které jsou zařazeny do spisu, viz zákon č. ΓΠΟΗ/1912, ve znění čl. 63 (ιγ1) zákona č. 4093/2012: 8 na tisíc kapitálu požadované výše příspěvků ve prospěch třetích stran).

Kolik mi bude platit?

Náklady se vypočítají na základě požadované částky příkazu v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

Co když neučiním soudní poplatky včas?

Soudní dvůr nebude rozhodovat o řízení o vydání evropského platebního rozkazu nebo o vydání dokumentu za vykonatelný evropský platební rozkaz.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Pouze osobně na Soudním dvoře, ve kterém je formulář A předložen, nebo jehož dokument byl získán na základě formuláře Z, není v projednávané věci určen k zaplacení.

Co udělám, jakmile provedu platbu?

Podat žalobu u příslušného soudu.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 03/09/2019