Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Kreikka

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Johdanto

Onko kyseessä ”Qué” -tasanko?

Kuinka paljon maksan?

Entä jos en maksa oikeudenkäyntikuluja?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä teen sen jälkeen, kun olen maksanut?

Johdanto

Jos hakija (yksityishenkilö tai hänen asianajajansa) toimittaa eurooppalaista maksamismääräystä koskevan pyynnön (asetuksen N:o 1896/2006 lomake A) yhteisöjen tuomioistuimelle, sen on maksettava vastaavat oikeudenkäyntikulut kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos hakija on jättänyt hakemuksen henkilökohtaisesti, ilman asianajajan edustusta, hän on vapautettu asianajajien palkkioiden ennakkomaksusta (ks. asetuksen johdanto-osan 26 kappale). Jos hakemus hyväksytään ja eurooppalainen maksamismääräys annetaan (E-lomake) ja sitä ei ole esitetty, pyynnön esittäjä on julistettava täytäntöönpanokelpoiseksi (G-lomake). hakijan on saatava siitä jäljennös maksamalla mikä tahansa saatavan tyypin mukainen vakuusmaksu (ks. Stamp Duty Code).

Onko kyseessä ”Qué” -tasanko?

A-lomakkeen tallettamisesta peritään leimavero (kannekirjelmästä, katso leimaveron koodi) ja tuomioistuimen leima (todistuksen hankkiminen B-tyypin verotoimistosta, joka on kirjattu asiakirjavihkoon, ks. laki ΓΠΟΗ/1912, sellaisena kuin se on muutettuna lain 4093/2012 63 artiklalla: 8 kultakin tuhannesta haetun rahoituksen määrästä, joka on myönnetty kolmansille osapuolille).

Kuinka paljon maksan?

Kustannukset lasketaan edellä mainitun lainsäädännön mukaisesti määräyksen pyydetyn määrän perusteella.

Entä jos en maksa oikeudenkäyntikuluja?

Tuomioistuin ei saa aloittaa eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista tai asiakirjan antamista täytäntöönpanokelpoisena eurooppalaisena maksamismääräyksenä.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Ainoastaan yhteisöjen tuomioistuimessa olevaa henkilöä, jolla A-lomake on toimitettu tai jossa asiakirja on saatu Za-lomakkeen perusteella, ei ole tässä tapauksessa tarkoitus maksaa.

Mitä teen sen jälkeen, kun olen maksanut?

Jätettävä hakemus toimivaltaiselle tuomioistuimelle.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 03/09/2019