Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Griekenland

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Inleiding

„Qué tasas se aplian?”

Hoeveel zal ik betalen?

Wat als ik de gerechtskosten niet op tijd hoeft te betalen?

Hoe kan ik voor de gerechtskosten betalen?

Wat doe ik zodra ik de betaling heb gedaan?

Inleiding

Wanneer de verzoeker (een particulier of zijn advocaat) bij het Hof van Justitie een verzoek om een Europees betalingsbevel (formulier A van verordening 1896/2006) indient, betaalt het de desbetreffende gerechtskosten, zoals bepaald in het nationale recht. Indien de aanvraag door de verzoeker persoonlijk wordt ingediend, zonder vertegenwoordiging van een advocaat, is hij vrijgesteld van de betaling van een voorlopige inning van advocatenhonoraria (zie overweging 26 van de verordening). Indien de aanvraag wordt ingewilligd en het Europees betalingsbevel wordt uitgevaardigd (formulier E van de verordening) en er geen bezwaar is aangetekend, wordt de aanvrager in staat van executie verklaard (formulier G), dan ontvangt de aanvrager een afschrift door betaling van een eventuele beveiligingsvergoeding overeenkomstig het type vordering (zie Stamp Duty Code).

„Qué tasas se aplian?”

Bij het deponeren van formulier A wordt een zegelrecht verschuldigd (op verzoek, zie code van het zegelrecht) en aan het einde van de door de rechtbank afgegeven stempel (de aankoop van een bewijs van bevoegdheid of de overlegging van een bewijs van ontvangst van een type B van een in het dossier opgenomen belastingkantoor, zie Wet nr. ΓΠΟΗ/1912, gewijzigd bij artikel 63 (éγ1) van Wet 4093/2012: 8 per duizend van het kapitaal van het opgevraagde bedrag aan bijdragen ten gunste van derden).

Hoeveel zal ik betalen?

De kosten worden berekend op basis van het gevraagde bedrag van het bevel overeenkomstig bovenstaande wetgeving.

Wat als ik de gerechtskosten niet op tijd hoeft te betalen?

Het Hof zal niet worden geadieerd in de procedure voor de uitvaardiging van een Europees betalingsbevel of de afgifte van een document als een executoriale titel van Europees betalingsbevel.

Hoe kan ik voor de gerechtskosten betalen?

Alleen in persoon bij het Hof van Justitie waar Form A is ingediend of waarvan een document is verkregen op basis van het formulier Z., hoeft u in de onderhavige zaak niet te betalen.

Wat doe ik zodra ik de betaling heb gedaan?

Het verzoek in te dienen bij de bevoegde rechter.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 03/09/2019