Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Grecja

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Wprowadzenie

¿e tañas se aplian?

Ile mogę zapłacić?

Co zrobić, jeśli nie zapłacę opłat sądowych w terminie?

Jak mogę zapłacić za opłaty sądowe?

Co mogę zrobić, gdy dokonam płatności?

Wprowadzenie

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową (osoba prywatna lub jej adwokat) składa wniosek o europejski nakaz zapłaty (formularz A rozporządzenia 1896/2006) do Trybunału Sprawiedliwości, zostaje obciążony odpowiednimi kosztami prawnymi, zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli wnioskodawca składa wniosek osobiście, bez reprezentacji adwokata, jest on zwolniony ze wstępnego pobierania honorariów adwokackich (zob. motyw 26 rozporządzenia). W przypadku przyjęcia wniosku i wydania europejskiego nakazu zapłaty (formularz E rozporządzenia), a następnie nie wniesiono sprzeciwu, wnioskodawca zostaje uznany za wykonalny (formularz G), a wnioskodawca otrzymuje jego kopię, uiszczając wszelkie opłaty za ochronę w zależności od rodzaju roszczenia (zob. kod opłaty skarbowej).

¿e tañas se aplian?

W momencie złożenia formularza A pobiera się opłatę skarbową (na wniosek, zob. kod opłaty skarbowej) oraz pieczęć sądu (zakup licencji lub wytworzenie wyciągu z urzędu skarbowego, które zostały włączone do akt sprawy, zob. ustawa ΓΠΟΗ/1912, zmieniona przez art. 63 (ιγ1) ustawy 4093/2012: 8 na tysiąc tysięcy kapitału żądanej kwoty składek na rzecz osób trzecich).

Ile mogę zapłacić?

Koszty oblicza się na podstawie wymaganej kwoty nakazu zgodnie z powyższymi przepisami.

Co zrobić, jeśli nie zapłacę opłat sądowych w terminie?

Do Trybunału nie zostanie wszczęte postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty lub wydanie dokumentu jako wykonalnego europejskiego nakazu zapłaty.

Jak mogę zapłacić za opłaty sądowe?

Jedynie osobiście w Trybunale Sprawiedliwości, w przypadku gdy zostaje złożony formularz A lub w którym dokument został uzyskany na podstawie formularza Z. nie jest przewidziany do zapłaty w chwili obecnej w niniejszej sprawie.

Co mogę zrobić, gdy dokonam płatności?

Złożyć wniosek do właściwego sądu.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 03/09/2019