Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Гърция

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: keskmine

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Въведение

¿Qué tasas se aplican?

Колко ще платя?

Какво се случва, ако не плащам съдебни такси?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

Въведение

Когато ищецът (частно лице или неговият адвокат) подаде молба до Съда на Европейските общности за европейска заповед за плащане (формуляр А от Регламент № 1896/2006), той заплаща съответните съдебни разноски, както е предвидено в националното законодателство. Ако заявлението се подава лично от кандидата без представителство на адвокат, той е освободен от плащането на предварително събрани адвокатски възнаграждения (вж. съображение 26 от регламента). Ако заявлението е прието и е издадена европейска заповед за плащане (формуляр Д от регламента), а след това не е подадено възражение, се обявяват за изпълняеми (формуляр Ж), кандидатът получава копие, като заплаща каквато и да е такса за сигурност в зависимост от вида на искането (вж. Кодекса за гербовите налози).

¿Qué tasas se aplican?

При депозиране на формуляр А се полага гербов налог (при подаване на заявлението, вж. Кодекса за гербовите налози) и печат за край на съдебния печат (закупуване на лицензия или производство за получаване на удостоверение тип Б от данъчна служба, които са включени в досието, вж. Закон ΓΠΟΗ/1912, изменен с член 63 (ιγ1) от Закон 4093/2012: 8 на хиляда от капитала на искания размер на вноските в полза на трети страни).

Колко ще платя?

Разходите се изчисляват въз основа на поисканата сума от заповедта в съответствие с горепосоченото законодателство.

Какво се случва, ако не плащам съдебни такси?

Съдът няма да бъде сезиран с процедурата за издаване на европейска заповед за плащане или издаването на документ като подлежаща на изпълнение европейска заповед за плащане.

Как мога да платя съдебните такси?

Само лично пред Съда на Европейските общности, когато формуляр А е подаден, или при който документът е бил получен на базата на форма Z, не се предвижда да бъде изплатен в настоящия случай.

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

Да подаде заявлението до компетентния съд.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 03/09/2019