Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Greċja

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Introduzzjoni

X’tariffi japplikaw?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas għall-miżati tal-qorti?

X’nagħmel ladarba nkun ħallast?

Introduzzjoni

Meta l-applikant (individwu privat jew l-avukat tiegħu) jippreżenta talba għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea (Formola A tar-Regolament 1896/2006) lill-Qorti tal-Ġustizzja, huwa għandu jħallas l-ispejjeż legali korrispondenti, kif previst fil-liġi nazzjonali. Jekk ir-rikors isir personalment mill-applikant, mingħajr rappreżentanza ta’ avukat, huwa eżentat mill-ħlas ta’ ħlas minn qabel tal-onorarji tal-avukati (ara l-premessa 26 tar-Regolament). Jekk l-applikazzjoni tiġi aċċettata u tinħareġ l-Ordni ta’ Ħlas Ewropea (il-formola E tar-Regolament) u mbagħad ma tkun ġiet ippreżentata l-ebda oġġezzjoni, l-applikant għandu jiġi ddikjarat infurzabbli (il-formola G), l-applikant għandu jirċievi kopja billi jħallas kwalunkwe tariffa ta’ garanzija skont it-tip ta’ pretensjoni (ara l-Kodiċi tad-Dazju tat-Trasferiment).

X’tariffi japplikaw?

Mad-depożitu tal-Formola A, it-taxxa tal-boll hija pagabbli (fuq applikazzjoni, ara l-Kodiċi tat-taxxa tal-boll) u l-boll tal-aħħar tal-qorti (ix-xiri ta’ liċenzja tat-taxxa jew l-irċevuta ta’ rċevuta tat-tip B minn uffiċċju tat-taxxa, bħala riżultat tal-pubblikazzjoni elettronika, li jinsabu fil-fajl, ara l-Liġi ΓΠΟΗ/1912, kif emendata bl-Artikolu 1 (IT1) tal-Liġi 4093/2012: 8 għal kull elf tal-ammont mitlub favur terzi, bil-kundizzjoni li l-ammont mitlub ikun ogħla minn mitejn euro. Barra minn hekk, l-ammonti jitħallsu favur il-korpi nazzjonali kkalkulati abbażi tal-ammont tat-talba.)

Kemm se nħallas?

L-ispejjeż għandhom jiġu kkalkulati abbażi tal-ammont mitlub tal-Ordni skont il-leġiżlazzjoni ta’ hawn fuq.

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Il-Qorti ma tiġix invokata bil-proċedura għall-ħruġ ta’ Ordni ta’ Ħlas Ewropea jew għall-ħruġ ta’ dokument ta’ eżekuzzjoni għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea infurzabbli.

Kif nista’ nħallas għall-miżati tal-qorti?

Huwa biss personalment fil-Qorti tal-Ġustizzja fejn tiġi ppreżentata l-Formola A, jew li jkun inkiseb dokument abbażi tal-Formola Z., li ma jkunx maħsub li jitħallas fil-preżent f’din il-kawża.

X’nagħmel ladarba nkun ħallast?

Jissottometti r-rikors lill-qorti kompetenti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 09/09/2020