Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Grekland

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Inledning

’Qué tasas seas aplican?

Hur mycket kommer jag att betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgift i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifter?

Vad gör jag när jag har betalat?

Inledning

Om sökanden (en privatperson eller dennes advokat) lämnar in en begäran om ett europeiskt betalningsföreläggande (formulär A i förordning 1896/2006) till en domstol, ska denne betala motsvarande rättegångskostnader i enlighet med nationell lagstiftning. Om ansökan görs av sökanden personligen, utan att en advokat företräds, är han befriad från skyldigheten att betala en preliminär inkasso för advokatarvoden (se skäl 26 i förordningen). Om ansökan godtas och det europeiska betalningsföreläggandet utfärdas (formulär E i förordningen) och ingen invändning har lämnats in, ska sökanden förklaras vara verkställbar (formulär G), sökanden ska erhålla en kopia genom att betala en säkerhetsavgift beroende på typen av fordran (se lagen om stämpelskatt).

’Qué tasas seas aplican?

Vid deponeringen av formulär A ska stämpelskatt betalas (på ansökan, se stämpelskatten) och upphör att gälla (köp av en licens eller produktion av en typ B-mottagning från ett skattekontor, som finns i akten, se lag ΓΠΟΗ/1912, ändrad genom artikel 63 (ιγ1) i lag 4093/2012: 8 EUR per år av kapitalet i begärda bidragsbelopp till tredje man).

Hur mycket kommer jag att betala?

Kostnaderna ska beräknas på grundval av det begärda beloppet för ordern i enlighet med ovannämnda lagstiftning.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgift i tid?

Förfarandet för utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande eller utfärdandet av en handling som en verkställbar europeisk exekutionstitel kommer inte att avgöras av domstolen.

Hur kan jag betala domstolsavgifter?

Endast en person vid domstolen där formulär A lämnas in, eller där en handling har erhållits på grundval av ett formulär Z., är inte avsedd att betalas för närvarande i förevarande fall.

Vad gör jag när jag har betalat?

Lämna in ansökan till den behöriga domstolen.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 03/09/2019