Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai - Ispanija


Įvadas

Kokie mokesčiai taikomi?

Kokio dydžio mokestis turėtų būti sumokėtas?

Kas atsitiks, jei žyminis mokestis nebus sumokėtas laiku?

Kaip galima sumokėti mokestį?

Ką reikia atlikti mokant mokestį?

Įvadas

Žyminis mokestis civilinėse bylose, įskaitant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, yra valstybinė rinkliava, ir jis turi būti sumokėtas tuo metu, kai šalis pateikia ieškinį dėl bylos iškėlimo. Šį mokestį reglamentuoja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2012 m. lapkričio 20 d. Įstatymas 10/2012, kuriuo reglamentuojami tam tikri mokesčiai, susiję su teisingumo vykdymu ir Nacionaliniu toksikologijos ir teismo medicinos institutu (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, su pakeitimais, padarytais Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2013 m. vasario 22 d. Karališkuoju įstatyminiu dekretu 3/2013), ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2012 m. gruodžio 13 d. Nutarimas HAP/2662/2012 su pakeitimais, padarytais Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2013 m. kovo 27 d. Nutarimu HAP/490/2013(Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo).

Be to, jis reglamentuojamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2015 m. vasario 27 d. Karališkuoju įstatyminiu dekretu 1/2015 dėl antros galimybės, finansinės naštos mažinimo ir kitų socialinio saugumo priemonių (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), kuriuo pirmiau minėtas Įstatymas 10/2012 buvo dar kartą iš dalies pakeistas.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠį mokestį reikėtų sumokėti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMokesčių tarnybai, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnaudojantis atsisiunčiama forma, kurią reikėtų užpildyti nustatyta tvarka (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasžr. čia), arba el. forma, kurią galima sugeneruoti užpildžius duomenis (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasžr. čia) ir taip mokestį Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassumokėti el. būdu, tačiau kol kas tai įmanoma tik didelėms įmonėms.

Mokestis turėtų būti sumokėtas pateikiant A formos prašymą. Apmokestinamojo asmens vardu ir interesais jį gali sumokėti teisinis atstovas arba advokatas, visų pirma tais atvejais, kai apmokestinamasis asmuo neturi pastovios gyvenamosios vietos Ispanijoje ir kai jis turi turėti mokesčių mokėtojo kodą, kad galėtų deklaruoti mokesčius. Dėl šio mokesčio mokėjimo teisiniam atstovui arba advokatui netaikomos mokestinės prievolės.

Kokie mokesčiai taikomi?

Vykdant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokestį privalo mokėti apmokestinamieji asmenys, vykdantys teisinę veiklą ir atliekantys šiuo mokesčiu apmokestinamus veiksmus, t. y. asmenys, pateikiantys su A forma ieškinį arba priešieškinį, kai taip pateikiamas reikalavimas yra grindžiamas neteisminiu vykdomuoju dokumentu, atitinkančiu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2000 m. sausio 7 d. Įstatymo 1/2000 dėl civilinio proceso 517 straipsnį, ir ieškinio suma viršija 2 000 EUR, tačiau, jei tai vykdomasis procesinis dokumentas, jam mokestis netaikomas. Mokestis taip pat netaikomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei jie atitinka teisinę pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Kokio dydžio mokestis turėtų būti sumokėtas?

Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą privaloma sumokėti fiksuotą 100 EUR sumą ir kintamo dydžio sumą, kuri priklauso nuo ieškinyje nurodytos sumos dydžio ir yra nustatoma mokesčio pagrindui taikant mokesčio dydį, kaip nustatyta šioje lentelėje:

Mokesčio pagrindas

Apmokestinamasis asmuo

Mokesčio dydis

Didžiausia kintamoji mokesčio dalis

Nuo 0 iki 1 000 000 €

Juridinis asmuo

0,50 %


Nuo 1 000 000 €

Juridinis asmuo

0,25 %

10 000 €

Apmokestinama suma – tai žyminio mokesčio suma. Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą žyminio mokesčio suma – tai mokesčio už pagrindinę ieškinio dalį suma su palūkanomis ir netesybomis.

Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, jei mokesčio pagrindas būtų 9 000 EUR, juridiniam asmeniui taikomo mokesčio suma būtų tokia: 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Kas atsitiks, jei žyminis mokestis nebus sumokėtas laiku?

Jeigu įrodymas, kad mokestis yra sumokėtas, nepateikiamas, Teismų administracijos teisininkas (Letrado de la Administración de Justicia) turi paprašyti, kad apmokestinamasis asmuo jį pateiktų, ir negali nagrinėti jo pateiktų dokumentų, kol nebus pateiktas minėtas įrodymas. Jeigu nepavyksta pateikti įrodymo, kad mokestis yra sumokėtas, procesiniai terminai ir toliau bus skaičiuojami, tad šio mokesčio nesumokėjus ir po to, kai gaunamas Teismų administracijos teisininko prašymas, procesiniai veiksmai nebus atliekami ir procesas bus atitinkamai tęsiamas arba baigiamas.

Kaip galima sumokėti mokestį?

Mokestis privalo būti sumokėtas deklaruojant, prieš atitinkamai šaliai pateikiant procesinį dokumentą. Mokestis turėtų būti sumokėtas užpildant Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasoficialią formą 696, skirtą mokesčiams už procesinius teismo veiksmus deklaruoti ir pildomą nustatyta tvarka (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasžr. čia), arba el. formą, kurią galima sugeneruoti užpildžius duomenis (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasžr. čia). Mokestis gali būti sumokėtas bet kurioje tokius mokesčius priimančioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfinansų įstaigoje, o pati forma yra parengta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalbomis.

Mokestį sumokėti el. būdu (banko pavedimu, kreditine kortele, debeto pervedimu ir pan.) šiuo metu gali tik didelės bendrovės, nes tokius mokesčius reglamentuojantis teisės aktas pakeistas neseniai ir techninės galimybės vis dar yra ribotos.

Žyminiai mokesčiai yra įtraukti į nemokamą teisinę pagalbą, reglamentuojamą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1996 m. sausio 10 d. Įstatymu 1/1996 dėl nemokamos teisinės pagalbos (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), visų pirma jo 1–8 ir 46–51 straipsniais.

Atitinkama informacija apie teisę gauti teisinę pagalbą yra pateikta internete adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiciagratuita.es/. Šiame puslapyje galima pasirinkti advokatų asociaciją (Colegio de Abogados), kuri yra įsteigta vietovėje, kurioje veikia bylą nagrinėsiantis teismas.

Ką reikia atlikti mokant mokestį?

Prie A formos turi būti pridėtas tinkamai patvirtintas ir oficialios formos reikalavimus atitinkantis įrodymas (popieriuje arba el. formoje), kad mokestis yra sumokėtas.

Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokėjimo įsakymo formų Ispanijoje dar neįmanoma persiųsti el. būdu, todėl įrodymas (pateikiamas popieriuje arba el. formoje), kad mokestis yra sumokėtas, turėtų būti išspausdintas popieriuje ir siunčiamas kartu su kitais reikiamais dokumentais.

Kai jį bus įmanoma pateikti el. būdu, ši galimybė ja pasinaudojusiems kainuos 10 proc. mažiau. Įstatymu nustatyta, kad 60 proc. mokesčio turi būti sugrąžinta, jeigu ieškinys visiškai pripažįstamas arba sudaroma taikos sutartis ir taip baigiamas ginčo nagrinėjimas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 12/09/2019