Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Англия и Уелс

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Въведение

Какви такси се прилагат?

Колко ще платя?

Какво ще стане, ако не платят съдебните такси навреме?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

Въведение

Европейската заповед за плащане представлява опростена процедура за получаване на съдебни решения при безспорни вземания в рамките на презгранични граждански и търговски дела. Трансграничен случай е този, при който поне една от страните е с местоживеене или обичайно пребиваване в държава членка, различна от държавата членка на съда, където искът е заведен.

Какви такси се прилагат?

Плащането на съдебни такси е задължително, за да се подаде молба за европейска заповед за плащане. Ако желаете да плащат с дебитна/кредитна карта на въпросната карта информация следва да бъде предоставена в допълнение към „Молба за европейска заповед за плащане, формуляр А“.

Ако има необходимост от допълнително от принудително изпълнение на съдебната такса ще се изискват. Повече подробности относно видовете процедури можете да намерите на страниците за принудително изпълнение в Англия и Уелс.https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1

Колко ще платя?

Съдебни такси в Англия и Уелс може да бъде намерена в брошура EX50 — гражданско и семейно съдебните таксиВръзката отваря нов прозорецhttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Таксата се базира на цената на иска.

За улеснение на позоваването в таблицата по-долу таксите са правилни, считано от 17 ноември 2016 г. Съдебните такси подлежат на промяна, така че винаги проверявайте в съда, законният представител и лице или организация, които имат отношение към въпроса, дали посочената сума на таксата е актуална. Тези такси са в лири стерлинги (GBP), за изчисляване на равностойността в евро на преобразуване трябва да бъде приложим в деня, в който желаете да подаде заявлението.

1.1 При започване на производство (включително производство за издаване на разрешение е издадено след отпуска) за възстановяване на парична сума, ако сумата е твърди:

Такса (GBP)

(а) Не надвишава 300 GBP

35 GBP

(б) Надвишава 300 GBP, но не надхвърлят 500 GBP

50 GBP

(в) Надвишава 500 GBP, но не надхвърлят 1,000 GBP

70 GBP

Г) Надвишава 1,000 GBP, но не надхвърлят 1,500 GBP

80 GBP

(д) Надвишава 1,500 GBP, но не надхвърлят 3,000 GBP

115 GBP

(F) Надвишава 3,000 GBP, но не надхвърлят 5,000 GBP

205 GBP

(g) Надвишава 5,000 GBP, но не надхвърлят 10,000 GBP

455 GBP

З) Exceeds 10,000 британски лири, но не надхвърлят 200,000 GBP

5 % от стойността на иска

(I) Надвишава 200,000 GBP

10,000 GBP

Ако търсите принудително изпълнение на вземане се дължи допълнителна такса.

Вие трябва да заплатите съдебна такса, за да подадат молба до съда и допълнителни съдебни такси на различните етапи от съдебното дело. Можете да получите одобрение за „освобождаване от такси“ (в зависимост от конкретните лични обстоятелства), което означава, че може да не е необходимо да заплащате съдебна такса или да заплатите само част от нея. Вие обаче трябва да кандидатствате за отделно освобождаване за всяка дължима такса в хода на съдебния процес. Така например, ако кандидатствате за освобождаване от такса при предявяване е подадено първото заявление, ще ви даде право на освобождаване само за тази първа такса „за подаване“. Причината за това е, че личните ви обстоятелства могат да се променят в хода на процеса и на по-късен етап от делото вече може да не отговаряте на критериите за освобождаване от такса. Или по-нататък в хода на процеса вече да отговаряте на критериите за освобождаване от такса.

Какво ще стане, ако не платят съдебните такси навреме?

Ако ищецът не успее да попълни съответните данни за кредитни карти правилно или не, поради някаква причина съдът ще изпрати формуляр Б „искане до ищеца за попълване и/или поправяне на молба за европейска заповед за плащане ищецът“ да иска данни за валидна кредитна карта може да бъде осигурена, за да даде възможност за плащане на съдебни такси. Молбата не се коригира допълнително, ако плащането не е получено.

Как мога да платя съдебните такси?

Плащането на съдебна такса се прави чрез предоставяне на точни данни за плащането пред съда. Първоначално това би трябвало да се осъществи, като се предоставят съответните данни в „Молба за издаване на европейска заповед за плащане, формуляр „А“.

Обикновено плащанията се извършват чрез дебитна/кредитна карта. Не всички методи на плащане по формуляр А вероятно ще бъде на разположение в съда, до който подаването му. Ищецът следва да се обърне към съда и да провери кой метод на плащане могат да бъдат използвани.

Може да е възможно и да се отделят чрез кредитна карта, по телефона. Много от съдилищата разполагат с оборудване за вземане на картови плащания, но по този начин съответният съд следва да се обърне най-напред да потвърди плащането може да се извърши по този начин.

Електронно плащане може да бъде предявен само срещу лице с адрес в Обединеното кралство.

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

Ако заявлението е направено правилно, съдът ще издаде европейска заповед за плащане (формуляр Д) на ответника. Известие на емисията ще бъде изпратено едновременно до ищеца, заедно с получаването на платежната трансакция

Разписката ще бъде по правило 8 x 12 cm и има името на съда в горната част с пощенски адрес, и платената сума, заедно с датата и времето на плащане на дъното.

За повече информация, моля, вижте Европейския съюз на трансгранични исковеВръзката отваря нов прозорецhttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 09/02/2017