Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - England og Wales

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Indledning

Hvilke gebyrer der finder anvendelse?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad gør jeg, efter at betaling?

Indledning

Det europæiske betalingspåkrav er en forenklet procedure for opnåelse af afgørelser om ubestridte krav i forbindelse med grænseoverskridende civil- og handelsretlige sager. En grænseoverskridende sag, hvor mindst en af parterne har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end den, hvor den ret, hvor sagen er anlagt.

Hvilke gebyrer der finder anvendelse?

Betaling af retsafgifter, der er nødvendige for at fremsætte en anmodning om et europæisk betalingspåkrav. Hvis du ønsker at betale med debet-/kreditkort af de relevante oplysninger skal offentliggøres i tillægget til "Anmodning om et europæisk bekendtgørelse af Form A".

Hvis der skulle være behov for at håndhæve et krav om et yderligere gebyr vil være påkrævet. Yderligere oplysninger om de forskellige typer procedurer findes på håndhævelse sider for England og Wales.https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1

Hvor meget skal jeg betale?

Retsafgifter i England og Wales kan findes i folderen EX50 — civilretlige og familieretlige retsgebyrerLink åbner i nyt vinduehttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Det gebyr, der skal betales, på grundlag af kravets værdi.

For nemheds skyld er de gebyrer, der i nedenstående tabel er gældende fra 17. november 2016. Retsgebyrer kan ændres, så derfor er det vigtigt altid at undersøge hos domstolen, advokaten eller andre involverede personer eller organisationer, om beløbet stadig er det samme. Disse gebyrer er i pund sterling (GBP), for at beregne modværdien i euro omregningen skal foretages den dag, De ønsker at indgive ansøgningen.

1.1 Den sag (herunder sager, der er udstedt efter tilladelse til at udstede tildeles) med henblik på at inddrive en sum penge, hvis beløb er anført følgende:

Gebyr (GBP)

(a) Ikke overstiger 300 GBP

35 GBP

(b) Over 300 GBP, men ikke over 500 GBP

50 GBP

(c) Over 500 GBP, men ikke over 1,000 GBP

70 GBP

(d) Over 1,000 GBP, men ikke over 1,500 GBP

80 GBP

(e) Over 1,500 GBP, men ikke over 3,000 GBP

115 GBP

(f) Over 3,000 GBP, men ikke over 5,000 GBP

205 GBP

(g) Over 5,000 GBP, men ikke over 10,000 GBP

455 GBP

(h) Exceeds 10,000 GBP, men ikke over 200,000 GBP

5 % af kravets værdi

(I) Overstiger 200,000 GBP

10,000 GBP

Hvis De ønsker at gøre et yderligere gebyr.

Man skal betale retsgebyr for at indgive en begæring til domstolen ved en domstol og derefter betale gebyrer i retssagens forskellige faser. Man kan helt blive fritaget for at betale gebyrer (afhængigt af personlige forhold), eller man skal måske kun betale en del af dem. Man skal dog ansøge om gebyrfritagelse for hvert gebyr, der skal betales i hele processen. Ja, for eksempel at ansøge om en fritagelse, når den første ansøgning kun ville give fritagelse for dette første gebyr. Det skyldes, at de personlige forhold kan ændre sig i løbet af retssagen, og at man derfor måske ikke er berettiget til en gebyrfritagelse senere i sagen. Tilsvarende kan man blive berettiget til fritagelse i løbet af sagen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis sagsøger ikke udfylde de relevante kreditkortoplysninger korrekt eller af en eller anden grund ikke, sender retten formular B "anmodning til fordringshaver om at komplettere og/eller berigtige en anmodning om et europæisk betalingspåkrav til fordringshaveren, og anmoder om, at der" af en gyldig kreditkort til betaling af retsafgifter. Ansøgningen vil ikke blive taget yderligere, hvis betalingen ikke modtages korrekt.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betaling af retsafgift ved at levere korrekt betalingsoplysninger til retten. I første omgang bør dette ske ved at give relevante oplysninger i "Anmodning om et europæisk betalingspåkrav, formular A".

Betalinger foretages som regel af debit- og kreditkort. Ikke alle betalingsmetoder i formular A forventes at foreligge ved den ret, som anmodningen er fremsat. Sagsøger skal henvende sig til retten og undersøge, hvilke betalingsmåder kan anvendes.

Det kan også være muligt at betale med kreditkort over telefonen. Mange domstole har faciliteter til kortbetalinger på denne måde, men den relevante domstol skal kontaktes først bekræfte, at betalingerne kan foretages på denne måde.

Elektronisk betaling kan kun anlægges mod en person med en adresse i Det Forenede Kongerige.

Hvad gør jeg, efter at betaling?

Hvis ansøgningen er indgivet korrekt, vil domstolen udstede et europæisk betalingspåkrav (formular E) til sagsøgte. En meddelelse om spørgsmålet vil blive sendt samtidig til fordringshaveren, tilsammen med en kvittering for betalingstransaktionen

Modtagelsen vil typisk være 8 x 12 cm og betegnelsen på den domstol i toppen med dens postadresse, og det beløb, der betales med dato og tidspunkt for betaling på bunden.

Der findes yderligere oplysninger på tværs af Den Europæiske UnionLink åbner i nyt vinduehttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 09/02/2017