Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai - Anglija ir Velsas

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Įvadas

Kokie mokesčiai taikomi?

Kiek turiu mokėti?

Kas atsitiks, jei laiku nemoku teismo mokesčių?

Kaip sumokėti žyminius mokesčius?

Ką daryti po mokėjimo?

Įvadas

Europos mokėjimo įsakymas yra supaprastinta procedūra, skirta priimti sprendimus dėl neginčytinų reikalavimų tarpvalstybinėse civilinėse ir komercinėse bylose. Tarpvalstybinis atvejis – kai bent viena iš šalių turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba nuolatinę gyvenamąją vietą valstybėje narėje, kuri nėra teismo, kuriame pareiškiamas ieškinys, valstybė narė.

Kokie mokesčiai taikomi?

Norint pateikti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą, reikia sumokėti žyminius mokesčius. Jei pageidaujate mokėti debeto/kredito kortele, atitinkamos kortelės duomenys turėtų būti pateikiami „Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymo A formą“.

Jei reikia reikalauti, kad būtų įvykdytas reikalavimas, reikės papildomo žyminio mokesčio. Daugiau informacijos apie procedūrų rūšis galima rasti Anglijos ir Velso teisės aktų vykdymo puslapiuose.

Kiek turiu mokėti?

Teismo mokesčius Anglijoje ir Velse rasite lankstinuke „EX50 Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas— Civil and Family Court“ (Civilinių ir šeimos bylų teismo mokesčiai)

Mokėtinas mokestis grindžiamas reikalavimo verte.

Aiškumo sumetimais toliau pateiktoje lentelėje nurodyti mokesčiai yra teisingi nuo 2016 m. lapkričio 17 d. Teismo mokesčiai gali būti keičiami, todėl visada turėtumėte kreiptis į teismą, teisinį atstovą ir bet kuriuos kitus asmenis arba organizacijas, kurie yra susiję su mokesčio dydžiu. Šie mokesčiai yra svarais sterlingų (GBP) vertei, apskaičiuojant eurais išreikštą sumą, tą dieną, kurią norite pateikti paraišką, turi būti atliktas.

1.1 Pradedamos procedūros (įskaitant po leidimo išdavimo pradėtas procedūras) susigrąžinti pinigų sumą, kai prašoma suma:

Mokėtinas mokestis (GBP)

A) Neviršija 300 GBP

35 GBP

B) Viršija 300 GBP, bet neviršija 500 GBP

50 GBP

C) Viršija 500 GBP, bet neviršija 1,000 GBP

70 GBP

D) Viršija 1,000 GBP, bet neviršija 1,500 GBP

80 GBP

E) Viršija 1,500 GBP, bet neviršija 3,000 GBP

115 GBP

F) Viršija 3,000 GBP, bet neviršija 5,000 GBP

205 GBP

G) Viršija 5,000 GBP, bet neviršija 10,000 GBP

455 GBP

(h) Exceeds £10,000, bet ne didesnė kaip 200,000 GBP

5 % ieškinio sumos

I) Viršija 200,000 GBP.

10,000 GBP

Jei norite priversti vykdyti reikalavimą, reikia mokėti dar vieną mokestį.

Turite sumokėti teismo mokestį ir kreiptis į teismą ir mokėti kitus teismo mokesčius įvairiais bylos nagrinėjimo etapais. Jūs galite turėti teisę į „atleidimą nuo mokesčio“ (tai priklauso nuo jūsų asmeninių aplinkybių), tai reiškia, kad jums gali nereikėti mokėti teismo mokesčio arba sumokėti tik jo dalį. Tačiau privalote kreiptis dėl atleidimo nuo kiekvieno teismo proceso metu mokėtino mokesčio atskirai. Pvz., jei kreipiatės dėl atleidimo nuo mokesčio tik pirmą kartą pareiškę ieškinį, būsite atleistas tik nuo šio pirmojo „bylos iškėlimo“ mokesčio. Taip yra todėl, kad nagrinėjant bylą teisme jūsų asmeninės aplinkybės gali pasikeisti, todėl vėliau galite nebeatitikti atleidimo nuo mokesčio reikalavimų. Taip pat galite įgyti teisę į atleidimą nuo mokesčio vykstant bylos nagrinėjimui.

Kas atsitiks, jei laiku nemoku teismo mokesčių?

Jeigu ieškovas neužpildė atitinkamų kredito kortelės duomenų arba dėl tam tikrų priežasčių neatsilieps, teismas, nagrinėdamas B formą „Prašymas ieškovui užpildyti ir/arba pataisyti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą“, ieškovui, prašančiam pateikti išsamią kredito kortelę, kurioje būtų nurodyta, ar galima sumokėti žyminius mokesčius. Paraiškos dar nebus imtasi, jei nebus gautas teisingas mokėjimas.

Kaip sumokėti žyminius mokesčius?

Teismo rinkliava mokama, teismui pateikiant teisingus mokėjimo duomenis. Iš pradžių tai turėtų būti daroma pateikiant atitinkamus duomenis „Paraiška dėl Europos mokėjimo įsakymo, A forma“.

Mokėjimas paprastai atliekamas debeto/kredito kortele. Tikėtina, kad ne visi A formoje nurodyti mokėjimo būdai bus prieinami teisme, kuriam pateikiamas prašymas. Ieškovas turėtų kreiptis į teismą ir patikrinti, koks mokėjimo būdas gali būti taikomas.

Taip pat gali būti įmanoma telefonu atsiskaityti kredito kortele. Daugelis teismų turi galimybę tokiu būdu mokėti mokėjimus kortele, tačiau pirmiausia reikėtų susisiekti su atitinkamu teismu, kad būtų galima patvirtinti mokėjimą.

Elektroninis mokėjimas gali būti pradėtas tik prieš asmenį, turintį JK adresą.

Ką daryti po mokėjimo?

Jeigu prašymas pateiktas teisingai, teismas atsakovui išduoda Europos mokėjimo įsakymą (E formą). Tuo pačiu metu su pranešimu apie mokėjimą pareiškėjui bus išsiųstas pranešimas apie mokėjimo operaciją.

Paprastai kvitas yra 8 x 12 cm, o jo pavardė turi būti viršaus, nurodant jo pašto adresą, ir suma, sumokėta nurodant mokėjimo datą ir laiką apačioje.

Daugiau informacijos rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Sąjungos tarpvalstybinių ieškinių


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 11/09/2019