Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Anglija un Velsa

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Ievads

Kādi maksājumi ir piemērojami?

Cik daudz man maksās?

Kas notiek, ja es samaksāt tiesas nodevas laikā?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kas man pēc tam, kad maksājums?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra ir vienkāršota procedūra, lai iegūtu attiecībā uz spriedumiem par neapstrīdētiem prasījumiem civillietās un komerclietās pārrobežu gadījumos. Pārrobežu gadījums ir tad, ja vismaz vienai no pusēm ir domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav tās tiesas dalībvalsts, kurā prasība tiek celta.

Kādi maksājumi ir piemērojami?

Tiesas izdevumu apmaksa ir vajadzīgas, lai veiktu pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam. Ja vēlaties veikt maksājumu ar debetkarti/kredītkarti attiecīgās kartes būtu jāprecizē papildinājumā “Pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam A veidlapa”.

Ja prasījumu izpildi, būs vajadzīgi papildu tiesas nodevas. Sīkāka informācija par pieejamām procedūrām atrodama izpildes lappuses Anglijā un Velsā.https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1

Cik daudz man maksās?

Tiesas nodevu Anglijā un Velsā var atrast bukletā EX50 — civiltiesību un ģimenes tiesas nodevāmSaite atveras jaunā logāhttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Nodeva ir maksājama, pamatojoties uz prasības vērtību.

Ērtības labad, šajā tabulā ir pareizas uz 2016. gada 17. novembris. Tiesas izdevumi var mainīties, tādēļ jums vienmēr jāuzzina tiesā vai no jūsu juridiskā pārstāvja vai kādām citām iesaistītajām personām vai iestādēm, vai kāda no noteiktajām summām joprojām ir spēkā; Šīs maksas ir Lielbritānijas sterliņu mārciņa (GBP), lai aprēķinātu ekvivalentu euro pārrēķina jāpiemēro dienā, kad vēlaties iesniegt pieteikumu.

1.1 Sākot tiesvedību (tostarp izdot pēc atļaujas izdošanas ir piešķirts), lai atgūtu naudas summu, ja summa, kas tiek pieprasīta:

Maksu, kas maksājama (GBP)

(a) Nepārsniedz £300.

GBP 35

(b) Pārsniedz £300, bet nepārsniedz £500.

GBP 50

(c) Pārsniedz £500, bet nepārsniedz £1,000.

GBP 70

(d) Pārsniedz £1,000, bet nepārsniedz £1,500.

GBP 80

(e) Pārsniedz £1,500, bet nepārsniedz £3,000.

GBP 115

(f) Pārsniedz £3,000, bet nepārsniedz £5,000.

GBP 205

(g) Pārsniedz £5,000, bet nepārsniedz £10,000.

GBP 455

(h) pārsniedz £10,000, bet nepārsniedz £200,000.

5 % no prasības vērtības

(I) Pārsniedz £200,000.

GBP 10,000

Ja Jūs vēlaties panākt sava prasījuma izpildi vēl ir jāmaksā nodeva.

Jums ir jāmaksā tiesas nodeva, lai tiesā iesniegtu pieteikumu, un jāmaksā arī citas tiesas nodevas dažādos lietas izskatīšanas posmos. Jūs var” atbrīvot no nodevas” (atkarībā no jūsu personīgajiem apstākļiem), kas nozīmē, ka, iespējams, jums nevajadzēs maksāt tiesas nodevu, vai būs jāmaksā tikai tās daļa. Tomēr jums ir jāpieprasa atbrīvošana no katras nodevas visa tiesas procesa laikā. Proti, piemēram, lūdzot atbrīvošanu no nodevas, kad tiek iesniegts pirmais pieteikums, jūs atbrīvos tikai no šīs pirmās nodevas par pieteikuma iesniegšanu. Šāda kārtība ir ieviesta, jo jūsu personīgie apstākļi tiesas procesa laikā varētu mainīties, un, iespējams, lietas izskatīšanas tālākā gaitā jums vairs nebūs tiesību uz atbrīvošanu no nodevas. Kā arī jums var piešķirt atbrīvošanu no nodevas lietas tālākā gaitā.

Kas notiek, ja es samaksāt tiesas nodevas laikā?

Ja prasītājs nespēj aizpildīt attiecīgos kredītkartes dati nav pareizi vai kāda iemesla dēļ, tiesa, kas izskata nosūtīs B veidlapa “prasītājam adresēts pieprasījums aizpildīt un/vai labot pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam prasītājam”, lūdzot ziņas par derīgu kredītkaršu jāsniedz, lai varētu apmaksāt tiesvedības izdevumus. Pieteikums netiks turpmāk pareizu maksājumu, ja nav saņemts.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodeva ir maksājums, ko nodrošina pareizu maksājuma informāciju tiesai. Sākotnēji tas būtu jāpanāk, nodrošinot attiecīgo informāciju “Pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam, A veidlapa”.

Maksājumu parasti veic ar debetkarti/kredītkarti. Ne visi maksājuma veidi, kas minēti A veidlapa var būt pieejami tiesai, kurā pieteikums tiek iesniegts. Prasītājam būtu jāsazinās ar tiesu un pārbaudīt, kuru maksājuma veidu var izmantot.

Tā var arī segt, izmantojot kredītkarti pa telefonu. Ņemot daudzās tiesās ir ierīces karšu maksājumu šādā veidā, bet attiecīgajai tiesai vispirms ir jāsazinās ar apstiprināt maksājumu var veikt tikai šādā veidā.

Elektronisko maksājumu var būt vērsta tikai pret to, kādam ar adresi Apvienotajā Karalistē.

Kas man pēc tam, kad maksājums?

Ja pieteikums ir ticis veikts pareizi, tiesa izdod Eiropas maksājuma rīkojumu (E veidlapa) atbildētājam. Paziņojums par šo jautājumu tiks nosūtīti vienlaikus gan prasītājam, kopā ar maksājuma darījuma saņemšanas

Saņemšanas visbiežāk ir 8 x 12 cm un ir tās tiesas nosaukums, augšā, minot tās adresi, un samaksāto summu ar datumu un laiku, kad maksājumu apakšā.

Vairāk informācijas, lūdzu, skatiet Eiropas Savienības pārrobežu prasībasSaite atveras jaunā logāhttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 09/02/2017