Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - L-Ingilterra u Wales

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: добро

Мислите ли, че този превод е полезен?


Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm għandi paga?

X’jiġri jekk jien ma jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ jħallsu t-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

L-ordni ta’ Ħlas Ewropea hija proċedura simplifikata għall-kisba ta’ sentenzi dwar talbiet mhux kontestati f’kawżi ċivili u kummerċjali transfruntieri. Każ transkonfinali hu fejn mill-inqas waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru tal-qorti fejn tkun tressqet l-azzjoni.

Liema tariffi japplikaw?

Ħlas ta’ miżati tal-qorti huwa meħtieġ sabiex issir applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea. Jekk tixtieq li jħallas b’karta ta’ debitu/kreditu l-biljett rilevanti li għandhom jiġu pprovduti dettalji fl-Appendiċi għal “Applikazzjoni għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea Formola A”.

F’każ li jkun hemm bżonn li tiġi infurzata talba ulterjuri tat-tariffi tal-qorti se jkun meħtieġ. Aktar dettalji dwar it-tipi ta’ proċeduri disponibbli jistgħu jinstabu fuq il-paġni ta’ infurzar għall-Ingilterra u Wales.https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1

Kemm għandi paga?

Miżati tal-qorti fl-Ingilterra u Wales jinsabu f’fuljett EX50 — Ċivili u tal-Familja u dwar it-Tariffi tal-QortiIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Il-ħlas pagabbli huwa bbażat fuq il-valur tal-pretensjoni.

Għal referenza faċli, it-tariffi fit-tabella t’hawn taħt huma korretti sas-17 ta’ Novembru 2016. It-tariffi tal-qorti huma soġġetti għal bdil, għalhekk għandek dejjem tivverifika mal-qorti jew mar-rappreżentant legali tiegħek li dak l-ammont għadu t-tariffa kurrenti. Dawn it-tariffi huma f’lira sterlina (GBP), biex tikkalkula l-ammont ekwivalenti f’euro ta’ konverżjoni għandha tiġi applikata fil-jum li tixtieq tagħmel l-applikazzjoni.

1.1 Dwar il-bidu ta’ proċedimenti (inklużi proċedimenti maħruġa wara awtorizzazzjoni biex jinħarġu tingħata) biex jirkupraw somma ta’ flus meta s-somma hija ddikjarat:

Tariffa pagabbli (£)

(a) Mhux aktar minn £300

£35

(b) Jeċċedi £300 iżda ma jaqbiżx £500

£50

(ċ) Jeċċedi £500 iżda ma jaqbiżx £1,000

£70

(d) Jeċċedi £1,000 iżda ma jaqbiżx £1,500

£80

(e) Jeċċedi £1,500 iżda ma jaqbiżx £3,000

£115

(f) Jeċċedi £3,000 iżda ma jaqbiżx £5,000

£205

(g) Jeċċedi £5,000 iżda ma jaqbiżx £10,000

£455

(h) Taqbeż £10,000 iżda ma jaqbiżx £200,000

5 % tal-valur tat-talba

(I) Jeċċedi £200,000

£10,000

Jekk tixtieq teżegwixxi l-pretensjoni titħallas tariffa oħra.

Trid tħallas it-tariffi tal-qorti biex tressaq rikors quddiem il-qorti u trid tħallas tariffi oħra tal-qorti fi stadji differenti tal-każ il-qorti. Inti tista’ tikkwalifika għal “remissjoni tat-tariffi” (skont iċ-ċirkostanti personali tiegħek) li jfisser li inti ma jkollokx għalfejn tħallas it-tariffi tal-qorti, jew inkella jkollok tħallas biss parti minnhom. Madankollu, inti trid tressaq rikors għal remissjoni separata għal kull dritt li jrid jitħallas matul il-proċess ġudizzjarju. Għalhekk, pereżempju, meta tressaq rikors għar-remissjoni meta ssir l-ewwel applikazzjoni, din tagħtik biss ir-remissjoni għal dik l-ewwel tariffa “ta’ reġistrazzjoni”. Dan għaliex iċ-ċirkostanzi personali tiegħek jistgħu jinbidlu matul il-proċess għad-divorzju, u tista’ ma tibqax eliġibbli għar-remissjoni aktar tard matul il-każ. Inkella, inti tista’ ssir eliġibbli għar-remissjoni tat-tariffi matul il-każ.

X’jiġri jekk jien ma jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk il-kwerelant jonqos milli jimla d-dettalji tal-karta ta’ kreditu rilevanti b’mod korrett jew il-ħlas jonqos għal xi raġuni, il-qorti se tibgħat Formola B “talba lill-pretendent biex jimla u/jew jirrettifika applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea” li r-rikorrent jitlob li dettalji ta’ karta ta’ kreditu valida jiġu pprovduti li jiffaċilitaw il-ħlas tal-miżati tal-qorti. L-applikazzjoni mhux se jittieħdu aktar jekk ma jasalx il-pagament korrett.

Kif nista’ jħallsu t-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas tat-taxxa tal-Qorti hija magħmula billi tipprovdi pagament korrett id-dettalji lill-qorti. Inizjalment, dan għandu jsir billi jiġu pprovduti d-dettalji fit-taqsima “Applikazzjoni għal ordni għal ħlas Ewropea Formola A”.

Il-ħlas ġeneralment isir permezz ta’ karta ta’ debitu/kreditu. Mhux il-metodi kollha tal-ħlas fil-Formola A x’aktarx li tkun disponibbli fil-qorti li lilha qed issir l-applikazzjoni. Il-pretendent għandu jikkuntattja tal-qorti u tivverifika liema metodu ta’ ħlas tista’ tintuża’.

Jista’ jkun possibbli wkoll li tħallas permezz ta’ karta ta’ kreditu minn fuq it-telefon. Ħafna qrati jkollhom faċilitajiet għat-teħid ta’ pagamenti bil-kard f’dan il-mod, iżda l-qorti rilevanti għandhom jiġu kkuntattjati l-ewwel li jikkonfermaw il-pagament jista’ jsir b’dan il-mod.

Ħlas elettroniku jistgħu jitressqu biss kontra xi ħadd b’indirizz fir-Renju Unit.

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Jekk l-applikazzjoni tkun saret b’mod korrett, il-qorti toħroġ l-Ordni ta’ Ħlas Ewropea (Formola E) lill-konvenut. Avviż tal-ħruġ ser jintbagħtu fl-istess ħin lil min għamel it-talba, flimkien ma’ rċevuta tat-tranżazzjoni ta’ pagament

L-irċevuta se tkun tipikament 8 x 12 cm u jkollha l-isem tal-qorti fil-quċċata bl-indirizz postali tagħha, u l-ammont imħallas bid-data u l-ħin tal-ħlas fil-qiegħ.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara UNJONI talbiet transfruntieraIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 09/02/2017