Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Engeland en Wales

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Inleiding

Welke tarieven zijn van toepassing?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik niet verwijzen in de gerechtskosten op tijd?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik doen na de betaling?

Inleiding

De Europese betalingsbevelprocedure is een vereenvoudigde procedure ter verkrijging van beslissingen inzake niet-betwiste schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken. Een grensoverschrijdende zaak is wanneer ten minste één van de partijen haar woonplaats of haar gewone verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat van het gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt.

Welke tarieven zijn van toepassing?

Betaling van de gerechtskosten, is vereist opdat het verzoek om een Europees betalingsbevel uitvaardigde. Als u met een creditcard/betaalkaart betaalt de betrokken kaart moeten nadere bijzonderheden worden verstrekt in aanhangsel „Verzoek om een Europees bevel van het Form A”.

Als het nodig mocht blijken om een rechter van een dergelijke vergoeding wordt geëist. Meer informatie over de soorten procedures beschikbaar zijn te vinden op de pagina’s voor Engeland en Wales.https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1

Hoeveel moet ik betalen?

Gerechtskosten in Engeland en Wales kan worden gevonden in de brochure EX50 — burgerrechtelijke en familierechtelijke griffierechtenDe link wordt in een nieuw venster geopend.https://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

De vergoeding is gebaseerd op de waarde van de vordering.

Gemakshalve zijn de vergoedingen in de onderstaande tabel correct zijn met ingang van 17 november 2016. Gerechtskosten kunnen gewijzigd worden. daarom moet u altijd bij de rechtbank, uw advocaat of andere betrokken personen of organisaties een bedrag nog steeds geldt. Deze vergoedingen worden in pond sterling (GBP), voor de berekening van de tegenwaarde in euro van een omzetting moet worden uitgevoerd op de dag waarop u de aanvraag te doen.

1.1 Aan het begin van de procedure (inclusief procedure afgegeven nadat de vergunning is verleend) uit te vaardigen tot betaling van een geldsom indien de som wordt gevraagd:

Verschuldigde vergoeding (£)

(a) Niet hoger is dan £300

35 GBP

(b) Meer dan £300 maar niet hoger is dan £500

50 GBP

(c) Meer dan £500 maar niet hoger is dan £1,000

70 GBP

(d) Meer dan £1,000 maar niet hoger is dan £1,500

80 GBP

(e) Meer dan £1,500 maar niet hoger is dan £3,000

115 GBP

(f) Meer dan £3,000 maar niet hoger is dan £5,000

205 GBP

(g) Meer dan £5,000 maar niet hoger is dan £10,000

455 GBP

(h) groter is dan 10,000 maar niet hoger is dan £200,000

5 % van de waarde van de vordering.

(I) Meer dan £200,000

10,000 GBP

Indien u de vordering nog een vergoeding moet worden betaald.

U moet een heffing (griffierechten) betalen een aanvraag indienen bij de rechter en ook in de gerechtskosten in de latere stadia van de rechtszaak. Als uw persoonlijke omstandigheden daar aanleiding toe geven, kunt u misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding. dat betekent dat u geen griffierechten hoeft te betalen of slechts een gedeelte. Voor elke fase in het proces moet u echter opnieuw kwijtschelding aanvragen. Zo moet bijvoorbeeld in kwijtschelding aanvraagt bij de eerste aanvraag wordt ingediend de kwijtschelding alleen voor die eerste heffing. De reden daarvoor is dat uw persoonlijke omstandigheden tijdens de rechtszaak kunnen veranderen, waardoor u niet langer voor kwijtschelding in aanmerking komt. Het is ook mogelijk dat u in de loop van het proces juist wel voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Wat gebeurt er als ik niet verwijzen in de gerechtskosten op tijd?

Indien de eiser ter zake in te vullen correct creditcardgegevens of om een of andere reden niet voor de rechter zal sturen formulier B „Verzoek aan de eiser aan te vullen en/of te corrigeren, een verzoek om een Europees betalingsbevel” aan de aanvrager te verzoeken een geldige creditcard worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de betaling van de gerechtskosten. De aanvraag zal niet worden geïnterpreteerd als de correcte betaling nog niet ontvangen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Betaling van de gerechtskosten door het verstrekken van correcte betaling bijzonderheden aan de rechter. In eerste instantie moet gebeuren door het verlenen van relevante gegevens in „Verzoek om een Europees betalingsbevel Formulier A”.

Betaling gebeurt gewoonlijk door middel van een betaalkaart of creditcard. Niet alle in formulier A beschikbaar kunnen zijn bij het gerecht waarbij de aanvraag wordt ingediend. De eiser moet contact opnemen met de rechter en navragen welke betaalwijze kunnen worden gebruikt.

Het is ook mogelijk te betalen met een kredietkaart via de telefoon. Veel rechterlijke instanties beschikken over de nodige voorzieningen voor het verrichten van kaartbetalingen in deze wijze, maar de bevoegde rechter moet eerst contact opgenomen om te bevestigen dat de betalingen op deze wijze worden verzonden.

Elektronische betaling kan slechts worden ingesteld tegen iemand met een adres in het Verenigd Koninkrijk.

Wat moet ik doen na de betaling?

Indien de aanvraag correct is, vaardigt het gerecht het Europees betalingsbevel (standaardformulier E) naar de verweerder. Een kennisgeving van afgifte worden toegezonden op hetzelfde moment aan de aanvrager te zamen met een ontvangstbewijs van de betalingstransactie

De ontvangst bedraagt normaliter 8 x 12 cm en de naam van de rechtbank bovenaan haar postadres en het betaalde bedrag, datum en tijdstip van betaling op de bodem.

Voor meer informatie, zie Europese Unie grensoverschrijdende vorderingenDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 09/02/2017