Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Anglicko a Wales

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Európsky platobný rozkaz sa zjednodušený postup získavania rozhodnutia o nesporných nárokoch v cezhraničných občianskych a obchodných veciach. Je cezhraničnou vecou vec, ak aspoň jedna zo strán má bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu, na ktorom sa konanie začalo.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Platba súdnych poplatkov je potrebné podať návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu. Ak chcete zaplatí prostredníctvom debetnej/kreditnej karty príslušnej karte detaily by mali byť uvedené v dodatku k „Žiadosť o vydanie európskeho príkazu na úhradu na tlačive A“.

Ak by bolo potrebné vykonať ďalší súdny poplatok si bude vyžadovať. Viac podrobností o druhoch postupy presadzovania možno nájsť na stránkach pre Anglicko a Wales.https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1

Koľko mám zaplatiť?

Súdne poplatky v Anglicku a Walese je možné nájsť v letáku EX50 – Civil and Family Court PoplatkyOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Povinný poplatok je založený na hodnote nároku.

Pre lepšiu orientáciu sa v tejto tabuľke poplatkov sú správne z 17. novembra 2016. Súdne poplatky podliehajú zmenám, takže by ste vždy mali preveriť, či už na súde, u svojho právneho zástupcu a u iných jednotlivcov alebo organizácií, ktoré sú zapojené do výšky poplatkov je stále aktuálne. Tieto poplatky sú v libra šterlingov (GBP), na výpočet ekvivalentu v eurách na prepočet sa musí uplatňovať v deň, keď chcete podať žiadosť.

1.1 O začatí konaní (vrátane konaní vydal povolenie je udelené po vydaní) vymáhať určitú sumu peňazí, ak suma:

Povinný poplatok (v GBP)

Písm. a) Nepresahuje 300 GBP.

35 GBP

(b) Prekročí 300 GBP, ale nepresahuje 500 GBP.

50 GBP

(c) Prekročí 500 GBP, ale nepresahuje 1,000 GBP.

70 GBP

(d) Prekročí 1,000 GBP, ale nepresahuje 1,500 GBP.

80 GBP

(e) Prekročí 1,500 GBP, ale nepresahuje 3,000 GBP.

115 GBP

(f) Prekročí 3,000 GBP, ale nepresahuje 5,000 GBP.

205 GBP

(g) Prekročí 5,000 GBP, ale nepresahuje 10,000 GBP.

455 GBP

(h) výrobku prekročí 10,000 GBP, ale nepresahuje 200,000 GBP.

5 % hodnoty pohľadávky

(I) Vyššia ako 200,000 GBP.

10,000 GBP

Ak si želáte uplatniť pohľadávku ďalší poplatok je splatný.

Budete musieť zaplatiť súdny poplatok podať na súd a ďalšie súdne poplatky platiť počas rôznych fáz súdneho prípadu. Môžete mať nárok na „odpustenie poplatku“ (v závislosti od vašich osobných okolností), čo znamená, že možno nebudete musieť zaplatiť súdny poplatok alebo budete musieť zaplatiť len jeho časť. Pri každom poplatku, ktorý má byť zaplatený počas súdneho procesu, však musíte požiadať o jeho odpustenie samostatne. Áno, napríklad keď žiada o odpustenie podaná prvá žiadosť by ste len na odpustenie tohto prvého poplatku. Je to preto, lebo vaše osobné okolnosti sa počas žaloby môžu zmeniť a možno neskôr počas prípadu už nebudete mať právo na odpustenie poplatku. Alebo môžete nadobudnúť právo na odpustenie poplatku počas prípadu.

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

Ak navrhovateľ vyplniť príslušné údaje o kreditnej karte správne alebo nie, z nejakého dôvodu súd zašle formulár B „Request navrhovateľa o doplnenie a/alebo opravu návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu“ navrhovateľovi so žiadosťou, aby informácie o platnom kreditných kariet, umožnenie platenia súdnych poplatkov. Žiadosti nebudú prijaté žiadne ďalšie ak platba nie je prijatá.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Platba súdnych poplatkov je poskytovať správne údaje o platbe na súd. Spočiatku by sa to malo dosiahnuť poskytnutím príslušných podrobností v „Žiadosť o vydanie európskeho platobného rozkazu, formulár A“.

Platby sa zvyčajne uskutočňujú prostredníctvom debetnej/kreditnej karty. Nie všetky spôsoby platby v tlačive A budú pravdepodobne k dispozícii súd, na ktorý sa žiadosť podáva. Žiadateľ by sa mal obrátiť na súd a overiť spôsob platby, ktoré možno použiť.

Takisto je možné platiť kreditnou kartou cez telefón. Mnohé súdy majú zariadenia na prijímanie platieb kartou týmto spôsobom, ale príslušným súdom by mal byť skontaktovaný potvrdiť platbu možno týmto spôsobom.

Elektronická platba môže byť podaná iba proti osobe s adresou v Spojenom kráľovstve.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak bola žiadosť podaná správne, súd vydá európsky platobný rozkaz (formulár E) žalovanému. Oznámenie o tejto otázke sa bude súčasne zaslať žiadateľovi spolu s potvrdenkou platobnej transakcie

Po prijatí budú obyčajne 8 x 12 cm a majú názov súdu navrchu svoju poštovú adresu, a sumou zaplatenou s dátumom a časom platby na dne.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej únii cezhraničných pohľadávok.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 09/02/2017