Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - L-Ingilterra u Wales

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: καλή

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

L-ordni ta’ Ħlas Ewropea hija proċedura simplifikata għall-kisba ta’ sentenzi dwar talbiet mhux kontestati f’każijiet ċivili u kummerċjali transkonfinali. Każ transkonfinali huwa fejn mill-inqas waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat Membru li mhux Stat Membru tal-qorti fejn tiġi ppreżentata l-azzjoni.

X’tariffi huma applikabbli?

Il-ħlas ta’ tariffi tal-qorti huwa meħtieġ sabiex issir applikazzjoni għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea. Jekk tixtieq tħallas b’kard ta’ debitu/ta’ kreditu d-dettalji rilevanti tal-kard għandhom jiġu pprovduti fl-Appendiċi għal “Applikazzjoni għal Ordni Ewropea ta’ Pagament Formola A”.

Jekk ikun hemm bżonn li jintalab ħlas ieħor tal-qorti, tkun meħtieġa miżata oħra tal-qorti. Aktar dettalji dwar it-tipi ta’ proċeduri disponibbli jinsabu fil-paġni ta’ infurzar għall-Ingilterra u Wales.

Kemm se nħallas?

It-tariffi tal-qorti fl-Ingilterra u f’Wales jistgħu jinstabu fil-fuljett ESX50 Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida— Tariffi tal-Qorti Ċivili u tal-Familja

It-tariffa pagabbli hija bbażata fuq il-valur tat-talba.

Għal faċilità ta’ referenza, it-tariffi fit-tabella hawn taħt huma korretti mill-17 ta’ Novembru 2016. It-tariffi tal-Qorti jistgħu jinbidlu, għalhekk għandek dejjem tivverifika mal-qorti jew mar-rappreżentant legali tiegħek li dak l-ammont għadu t-tariffa kurrenti. Dawn it-tariffi huma f’lira sterlina (GBP), biex jiġi kkalkulat l-ekwivalenti f’Euros għandha tiġi applikata konverżjoni dakinhar li tkun tixtieq tagħmel l-applikazzjoni.

1.1 Għal proċedimenti tal-bidu (inklużi proċedimenti maħruġa wara li jingħata l-permess li tinħareġ) li tiġi rkuprata somma ta’ flus fejn tintalab is-somma:

Tariffa pagabbli (£)

(a) Ma jaqbiżx £300

£35

(b) Taqbeż £300 iżda ma taqbiżx £500

£50

(c) Taqbeż £500 iżda ma taqbiżx £1,000

£70

(d) Taqbeż £1,000 iżda ma taqbiżx £1,500

£80

(e) Taqbeż £1,500 iżda ma taqbiżx £3,000

£115

(f) Taqbeż £3,000 iżda ma taqbiżx £5,000

£205

(g) Taqbeż £5,000 iżda ma taqbiżx £10,000

£455

(h) Eżamijiet ta’ £10,000 iżda din ma taqbiżx £200,000

5 % tal-valur tat-talba

(I) Jaqbeż il-£ 200,000

£10,000

Jekk tixtieq li tiġi infurzata, trid titħallas tariffa oħra.

Trid tħallas it-tariffi tal-qorti biex tressaq rikors quddiem il-qorti u trid tħallas tariffi oħra tal-qorti fi stadji differenti tal-każ il-qorti. Inti tista’ tikkwalifika għal “remissjoni tat-tariffi” (skont iċ-ċirkostanti personali tiegħek) li jfisser li inti ma jkollokx għalfejn tħallas it-tariffi tal-qorti, jew inkella jkollok tħallas biss parti minnhom. Madankollu, inti trid tressaq rikors għal remissjoni separata għal kull tariffa li trid titħallas matul il-proċess ġudizzjarju. Għalhekk, pereżempju, meta tressaq rikors għar-remissjoni meta ssir l-ewwel applikazzjoni, din tagħtik biss ir-remissjoni għal dik l-ewwel tariffa “ta’ reġistrazzjoni”. Dan għaliex iċ-ċirkostanzi personali tiegħek jistgħu jinbidlu matul il-proċess għad-divorzju, u tista’ ma tibqax eliġibbli għar-remissjoni aktar tard matul il-każ. Inkella, inti tista’ ssir eliġibbli għar-remissjoni tat-tariffi matul il-każ.

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk il-pretendent ma jimliex id-dettalji rilevanti tal-karta ta’ kreditu b’mod korrett jew il-ħlas ma jaħdimx għal xi raġuni, il-qorti li qed tittratta tibgħat il-Formola B “Talba lil min qed jagħmel it-talba biex ilesti u/jew jirrettifika applikazzjoni għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea” lill-pretendent fejn jitlob li jingħataw dettalji ta’ karta ta’ kreditu valida li tippermetti li jitħallsu l-miżati tal-qorti. L-applikazzjoni ma titkompliex jekk il-ħlas korrett ma jiġix riċevut.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas tad-dritt tal-qorti jsir billi jingħataw dettalji korretti dwar il-ħlas lill-qorti. Inizjalment dan għandu jsir billi jiġu pprovduti dettalji rilevanti f’ “Applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea, Formola A”.

Normalment il-ħlas isir permezz ta’ karta ta’ debitu/ta’ kreditu. Mhux il-metodi kollha ta’ ħlas fil-Formola A x’aktarx ikunu disponibbli fil-qorti li għaliha tkun qed issir l-applikazzjoni. Ir-rikorrent għandu jikkuntattja l-qorti u jivverifika liema metodu ta’ ħlas jista’ jintuża.

Jista’ wkoll ikun possibbli li wieħed iħallas permezz ta’ karta ta’ kreditu fuq it-telefown. Ħafna qrati għandhom faċilitajiet biex jieħdu l-pagamenti bil-kard b’dan il-mod, iżda l-qorti rilevanti għandha tiġi kkuntattjata qabel l-ewwel biex tikkonferma li l-ħlas jista’ jsir b’dan il-mod.

Il-ħlas elettroniku jista’ jsir biss kontra xi ħadd b’indirizz fir-Renju Unit.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Jekk l-applikazzjoni tkun saret b’mod korrett, il-qorti toħroġ l-Ordni għal Ħlas Ewropea (Formola E) lill-konvenut. Avviż ta’ ħruġ ser jintbagħat fl-istess ħin lir-rikorrent, flimkien ma’ riċevuta tat-transazzjoni ta’ ħlas

L-irċevuta se tkun tipikament 8 x 12 ċm u għandha l-isem tal-qorti fin-naħa ta’ fuq bil-indirizz postali tagħha, u l-ammont imħallas bid-data u l-ħin tal-pagament fil-qiegħ.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidat-talbiet transfruntiera tal-Unjoni Ewropea


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 11/09/2019