Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - L-Ingilterra u Wales

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: buona

La traduzione vi risulta utile?


Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

L-ordni ta’ Ħlas Ewropea hija proċedura simplifikata għall-kisba ta’ sentenzi dwar talbiet mhux kontestati f’każijiet ċivili u kummerċjali transkonfinali. Każ transkonfinali huwa fejn mill-inqas waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat Membru li mhux Stat Membru tal-qorti fejn tiġi ppreżentata l-azzjoni.

X’tariffi huma applikabbli?

Il-ħlas ta’ tariffi tal-qorti huwa meħtieġ sabiex issir applikazzjoni għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea. Jekk tixtieq tħallas b’kard ta’ debitu/ta’ kreditu d-dettalji rilevanti tal-kard għandhom jiġu pprovduti fl-Appendiċi għal “Applikazzjoni għal Ordni Ewropea ta’ Pagament Formola A”.

Jekk ikun hemm bżonn li jintalab ħlas ieħor tal-qorti, tkun meħtieġa miżata oħra tal-qorti. Aktar dettalji dwar it-tipi ta’ proċeduri disponibbli jinsabu fil-paġni ta’ infurzar għall-Ingilterra u Wales.

Kemm se nħallas?

It-tariffi tal-qorti fl-Ingilterra u f’Wales jistgħu jinstabu fil-fuljett ESX50 Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida— Tariffi tal-Qorti Ċivili u tal-Familja

It-tariffa pagabbli hija bbażata fuq il-valur tat-talba.

Għal faċilità ta’ referenza, it-tariffi fit-tabella hawn taħt huma korretti mill-17 ta’ Novembru 2016. It-tariffi tal-Qorti jistgħu jinbidlu, għalhekk għandek dejjem tivverifika mal-qorti jew mar-rappreżentant legali tiegħek li dak l-ammont għadu t-tariffa kurrenti. Dawn it-tariffi huma f’lira sterlina (GBP), biex jiġi kkalkulat l-ekwivalenti f’Euros għandha tiġi applikata konverżjoni dakinhar li tkun tixtieq tagħmel l-applikazzjoni.

1.1 Għal proċedimenti tal-bidu (inklużi proċedimenti maħruġa wara li jingħata l-permess li tinħareġ) li tiġi rkuprata somma ta’ flus fejn tintalab is-somma:

Tariffa pagabbli (£)

(a) Ma jaqbiżx £300

£35

(b) Taqbeż £300 iżda ma taqbiżx £500

£50

(c) Taqbeż £500 iżda ma taqbiżx £1,000

£70

(d) Taqbeż £1,000 iżda ma taqbiżx £1,500

£80

(e) Taqbeż £1,500 iżda ma taqbiżx £3,000

£115

(f) Taqbeż £3,000 iżda ma taqbiżx £5,000

£205

(g) Taqbeż £5,000 iżda ma taqbiżx £10,000

£455

(h) Eżamijiet ta’ £10,000 iżda din ma taqbiżx £200,000

5 % tal-valur tat-talba

(I) Jaqbeż il-£ 200,000

£10,000

Jekk tixtieq li tiġi infurzata, trid titħallas tariffa oħra.

Trid tħallas it-tariffi tal-qorti biex tressaq rikors quddiem il-qorti u trid tħallas tariffi oħra tal-qorti fi stadji differenti tal-każ il-qorti. Inti tista’ tikkwalifika għal “remissjoni tat-tariffi” (skont iċ-ċirkostanti personali tiegħek) li jfisser li inti ma jkollokx għalfejn tħallas it-tariffi tal-qorti, jew inkella jkollok tħallas biss parti minnhom. Madankollu, inti trid tressaq rikors għal remissjoni separata għal kull tariffa li trid titħallas matul il-proċess ġudizzjarju. Għalhekk, pereżempju, meta tressaq rikors għar-remissjoni meta ssir l-ewwel applikazzjoni, din tagħtik biss ir-remissjoni għal dik l-ewwel tariffa “ta’ reġistrazzjoni”. Dan għaliex iċ-ċirkostanzi personali tiegħek jistgħu jinbidlu matul il-proċess għad-divorzju, u tista’ ma tibqax eliġibbli għar-remissjoni aktar tard matul il-każ. Inkella, inti tista’ ssir eliġibbli għar-remissjoni tat-tariffi matul il-każ.

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk il-pretendent ma jimliex id-dettalji rilevanti tal-karta ta’ kreditu b’mod korrett jew il-ħlas ma jaħdimx għal xi raġuni, il-qorti li qed tittratta tibgħat il-Formola B “Talba lil min qed jagħmel it-talba biex ilesti u/jew jirrettifika applikazzjoni għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea” lill-pretendent fejn jitlob li jingħataw dettalji ta’ karta ta’ kreditu valida li tippermetti li jitħallsu l-miżati tal-qorti. L-applikazzjoni ma titkompliex jekk il-ħlas korrett ma jiġix riċevut.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas tad-dritt tal-qorti jsir billi jingħataw dettalji korretti dwar il-ħlas lill-qorti. Inizjalment dan għandu jsir billi jiġu pprovduti dettalji rilevanti f’ “Applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea, Formola A”.

Normalment il-ħlas isir permezz ta’ karta ta’ debitu/ta’ kreditu. Mhux il-metodi kollha ta’ ħlas fil-Formola A x’aktarx ikunu disponibbli fil-qorti li għaliha tkun qed issir l-applikazzjoni. Ir-rikorrent għandu jikkuntattja l-qorti u jivverifika liema metodu ta’ ħlas jista’ jintuża.

Jista’ wkoll ikun possibbli li wieħed iħallas permezz ta’ karta ta’ kreditu fuq it-telefown. Ħafna qrati għandhom faċilitajiet biex jieħdu l-pagamenti bil-kard b’dan il-mod, iżda l-qorti rilevanti għandha tiġi kkuntattjata qabel l-ewwel biex tikkonferma li l-ħlas jista’ jsir b’dan il-mod.

Il-ħlas elettroniku jista’ jsir biss kontra xi ħadd b’indirizz fir-Renju Unit.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Jekk l-applikazzjoni tkun saret b’mod korrett, il-qorti toħroġ l-Ordni għal Ħlas Ewropea (Formola E) lill-konvenut. Avviż ta’ ħruġ ser jintbagħat fl-istess ħin lir-rikorrent, flimkien ma’ riċevuta tat-transazzjoni ta’ ħlas

L-irċevuta se tkun tipikament 8 x 12 ċm u għandha l-isem tal-qorti fin-naħa ta’ fuq bil-indirizz postali tagħha, u l-ammont imħallas bid-data u l-ħin tal-pagament fil-qiegħ.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidat-talbiet transfruntiera tal-Unjoni Ewropea


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 11/09/2019