Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Englanti ja Wales

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalainen maksamismääräys on yksinkertaistettu menettely rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen riitauttamattomien tuomioiden saamiseksi. Rajat ylittävällä asialla tarkoitetaan tapausta, jossa vähintään yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu.

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tekeminen edellyttää oikeudenkäyntimaksujen suorittamista. Jos haluat maksaa luotto- tai luottokortilla, asiaa koskevat korttitiedot olisi mainittava lisäyksessä ”Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevan hakemuksen A” liitteenä.

Jos vaatimusta on tarpeen panna täytäntöön, tarvitaan uusi oikeudenkäyntimaksu. Tarkempia tietoja saatavilla olevista menettelyistä on Englannin ja Walesin täytäntöönpanosivuilla.

Mikä on kulujen suuruus?

Englannin ja Walesin tuomioistuinmaksut ovat lehtinen EX50 Linkki avautuu uuteen ikkunaan— siviili- ja perheasioiden tuomioistuinmaksut.

Maksu perustuu saatavan arvoon.

Vertailun helpottamiseksi alla olevassa taulukossa esitetyt maksut ovat oikeita 17. marraskuuta 2016. Tuomioistuinmaksut voivat muuttua, joten voimassa oleva maksu on aina tarkistettava tuomioistuimelta, oikeudelliselta edustajalta tai muulta asiaan osalliselta henkilöltä tai organisaatiolta. Nämä maksut ilmaistaan Englannin puntina (GBP), jotta voidaan laskea vastaava arvo euroina. muuntamisessa on käytettävä sinä päivänä, jona hakemus tehdään.

1.1 Kun on aloitettu menettely (mukaan lukien luvan myöntämisen jälkeen annettu menettely), peritään takaisin rahamäärä, jonka perusteella perintää vaaditaan:

Maksu (puntina)

(a) On enintään 300 puntaa

35 PUNTAA

B) Ylittää 300 puntaa mutta ei ylitä 500 Englannin puntaa

50 PUNTAA

C) Ylittää 500 puntaa mutta ei ylitä 1,000 Englannin puntaa

70 PUNTAA

D) Ylittää 1,000 puntaa mutta ei ylitä 1,500 Englannin puntaa

80 PUNTAA

E) Ylittää 1,500 puntaa mutta ei ylitä 3,000 Englannin puntaa

115 PUNTAA

F) Ylittää 3,000 puntaa mutta ei ylitä 5,000 Englannin puntaa

205 PUNTAA

G) Ylittää 5,000 puntaa mutta ei ylitä 10,000 Englannin puntaa

455 PUNTAA

Yli 10,000 puntaa mutta ei yli 200,000 puntaa

5 % vaateen arvosta

(I) Yli 200,000 puntaa

10,000 PUNTAA

Jos haluat periä saatavan, peritään uusi maksu.

Hakemuksen tekemisestä tuomioistuimelle veloitetaan maksu, ja oikeuskäsittelyn eri vaiheissa on suoritettava muita tuomioistuinmaksuja. Tuomioistuinmaksusta on mahdollista saada vapautus henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella, jolloin maksua ei tarvitse maksaa tai se on maksettava vain osittain. Vapautusta on kuitenkin haettava erikseen jokaisesta tuomioistuinkäsittelyn kuluessa maksettavasta maksusta. Esimerkiksi avioerohakemuksen tekemisen yhteydessä voi saada vapautuksen tai alennuksen vain ensimmäisestä maksusta. Tämä johtuu siitä, että henkilökohtaiset olosuhteet saattavat muuttua oikeudenkäynnin kuluessa, eivätkä vapautuksen ehdot ehkä enää täyty käsittelyn myöhemmässä vaiheessa. Toisaalta kantajasta voi tulla kelpoinen saamaan vapautus maksusta käsittelyn kuluessa.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos kantaja ei ole täyttänyt asianomaisia luottokorttitietoja oikein tai maksua ei ole jostain syystä perusteltu, tuomioistuin lähettää kantajalle lomakkeen B ”Euroopan maksamismääräystä koskevan hakemuksen täydentäminen ja/tai oikaisupyyntö” kantajalle, joka pyytää, että annetaan voimassa oleva luottokortti, joka mahdollistaa oikeudenkäyntimaksujen suorittamisen. Hakemusta ei enää oteta vastaan, jos maksua ei ole suoritettu oikein.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksu suoritetaan antamalla tuomioistuimelle asianmukaiset maksutiedot. Tämä olisi aluksi tehtävä esittämällä asiaa koskevat tiedot kohdassa ”Eurooppalainen maksusuoritusmääräys – Form A”.

Maksu suoritetaan yleensä pankki- tai luottokortilla. Kaikki lomakkeessa A olevat maksutavat eivät todennäköisesti ole käytettävissä tuomioistuimessa, jolle hakemus tehdään. Kantajan on otettava yhteyttä tuomioistuimeen ja tarkistettava, mitä maksutapaa voidaan käyttää.

Voi myös olla mahdollista maksaa puhelinta käyttäen luottokorttia. Monilla tuomioistuimilla on mahdollisuus käyttää korttimaksuja tällä tavoin, mutta siihen on ensin otettava yhteyttä, jotta voidaan varmistaa, että maksu voidaan suorittaa tällä tavoin.

Sähköinen maksu voidaan nostaa vain sellaista henkilöä vastaan, jolla on Yhdistyneen kuningaskunnan osoite.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos hakemus on tehty oikein, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen (lomake E) vastaajalle. Hakijalle lähetetään samanaikaisesti ilmoitus siitä, että hän on vastaanottanut maksutapahtuman.

Tulotodistuksen on yleensä oltava 8 x 12 cm, ja sen on oltava sen tuomioistuimen nimi, joka vastaa sen postiosoitetta, ja maksettava määrä, johon on merkitty maksun suorituspäivä ja -kellonaika.

Lisätietoja on Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan unionin rajatylittävissä valituksissa.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 11/09/2019