Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Anglija un Velsa

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Ievads

Kādas maksas ir piemērojamas?

Cik maksā?

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Ko darīt pēc maksājuma?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojums ir vienkāršota procedūra spriedumu pieņemšanai par neapstrīdētiem prasījumiem pārrobežu civillietās un komerclietās. Pārrobežu lieta ir tad, ja vismaz vienas puses domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā atrodas tiesa, kurā celta prasība.

Kādas maksas ir piemērojamas?

Lai iesniegtu pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam, ir jāmaksā tiesas nodeva. Ja vēlaties maksāt ar debetkarti/kredītkarti, attiecīgās kartes dati ir jānorāda pielikumā “Eiropas maksājuma rīkojuma A veidlapas pieteikums”.

Ja prasības izpilde ir nepieciešama, pieprasīs papildu tiesas nodevu. Sīkāka informācija par pieejamo procedūru veidiem ir pieejama izpildes lapās, kas attiecas uz Angliju un Velsu.

Cik maksā?

Tiesas nodevas Anglijā un Velsā atrodama bukletā “EX50 Saite atveras jaunā logā— Civiltiesas un ģimenes tiesas nodevas ”.

Maksa, kas jāmaksā, ir pamatota ar prasījuma summu.

Ērtības labad turpmāk tabulā norādītās maksas ir pareizas no 2016. gada 17. novembris. Tiesas izdevumi var mainīties, tādēļ jums vienmēr jāuzzina tiesā vai no jūsu juridiskā pārstāvja vai kādām citām iesaistītajām personām vai iestādēm, vai kāda no noteiktajām summām joprojām ir spēkā; Šīs maksas ir sterliņu mārciņās (GBP), lai aprēķinātu ekvivalentu euro valūtā, ko konvertē dienā, kad vēlaties iesniegt pieteikumu.

1.1 Pamatojoties uz procedūru uzsākšanu (ieskaitot tiesvedību, kas izdota pēc atļaujas izsniegšanas), lai atgūtu naudas summu, ja summa ir pieprasīta:

Maksājamā maksa (GBP)

(a) Nepārsniedz GBP 300

£35

(b) Pārsniedz £300, bet nepārsniedz £500

£50

C) Pārsniedz £500, bet nepārsniedz £1,000

£70

(d) Pārsniedz £1,000, bet nepārsniedz £1,500

£80

E) Pārsniedz £1,500, bet nepārsniedz £3,000

£115

F) Pārsniedz £3,000, bet nepārsniedz £5,000

£205

G) Pārsniedz £5,000, bet nepārsniedz £10,000

£455

(h) Izņemot GBP 10,000, bet nepārsniedz GBP 200,000

5 % no prasības summas

I) Pārsniedz £200,000

£10,000

Ja vēlaties pieprasīt izpildi, jāmaksā papildu maksa.

Jums ir jāmaksā tiesas nodeva, lai tiesā iesniegtu pieteikumu, un jāmaksā arī citas tiesas nodevas dažādos lietas izskatīšanas posmos. Jūs var” atbrīvot no nodevas” (atkarībā no jūsu personīgajiem apstākļiem), kas nozīmē, ka, iespējams, jums nevajadzēs maksāt tiesas nodevu, vai būs jāmaksā tikai tās daļa. Tomēr jums ir jāpieprasa atbrīvošana no katras nodevas, kas jāmaksā visa tiesas procesa laikā. Proti, piemēram, lūdzot atbrīvošanu no nodevas, kad tiek iesniegts pirmais pieteikums, jūs atbrīvos tikai no šīs pirmās nodevas par pieteikuma iesniegšanu. Šāda kārtība ir ieviesta, jo jūsu personīgie apstākļi tiesas procesa laikā varētu mainīties, un, iespējams, lietas izskatīšanas tālākā gaitā jums vairs nebūs tiesību uz atbrīvošanu no nodevas. Kā arī jums var piešķirt atbrīvošanu no nodevas lietas tālākā gaitā.

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Ja prasītājs nepareizi aizpilda attiecīgo kredītkartes informāciju pareizi vai maksājums nav noticis kāda iemesla dēļ, tiesa, kas izskata prasību, nosūtīs prasības iesniedzējam B veidlapu „Pieprasījums papildināt un/vai labot Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu” prasītājam, kurš pieprasa, lai tiktu sniegta informācija par derīgu kredītkarti, kas ļautu samaksāt tiesas nodevas. Ja netiks saņemts pareizs maksājums, pieteikumu turpmāk neņems vērā.

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas maksājums tiek veikts, sniedzot pareizu maksājuma informāciju tiesai. Sākumā tas būtu jādara, sniedzot attiecīgu informāciju dokumentā “Pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam”.

Maksājumu parasti veic ar debetkarti/kredītkarti. Ne visas A veidlapā paredzētās maksājuma metodes var būt pieejamas tiesā, kurai tiek iesniegts pieteikums. Prasītājam būtu jāsazinās ar tiesu un jāpārbauda, kuru maksāšanas veidu izmantot.

Var būt iespējams arī samaksāt ar kredītkarti pa tālruni. Daudzās tiesās ir iestādes karšu maksājumu veikšanai šādā veidā, bet vispirms būtu jāsazinās ar attiecīgo tiesu, lai apstiprinātu maksājumu šādā veidā.

Elektronisko maksājumu var celt tikai pret tādu personu, kurai ir Apvienotās Karalistes adrese.

Ko darīt pēc maksājuma?

Ja pieteikums ir iesniegts pareizi, tiesa izdod atbildētājam Eiropas maksājuma rīkojumu (E veidlapu). Vienlaikus prasītājam vienlaikus nosūta paziņojumu par izsniegšanu, kā arī maksājuma darījuma saņemšanu.

Kvīts parasti ir 8 x 12 cm, un tās nosaukums ir augšā, norādot pasta adresi, un summa, kas samaksāta, norādot datumu un laiku, kad maksājums veikts apakšā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam skatīt Saite atveras jaunā logāEiropas Savienības pārrobežu prasības.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 11/09/2019