Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Engeland en Wales

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: viduvēja

Vai šis tulkojums palīdz?


Inleiding

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaalt?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De Europese betalingsbevelprocedure is een vereenvoudigde procedure voor het verkrijgen van beslissingen inzake niet-betwiste schuldvorderingen in grensoverschrijdende burgerlijke en handelszaken. Een grensoverschrijdende zaak is waar ten minste een van de partijen haar woonplaats of gewone verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt.

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

De betaling van gerechtskosten is vereist voor het indienen van een verzoek om een Europees betalingsbevel. Indien u via een debet- of kredietkaart wenst te betalen, moet de desbetreffende kaartgegevens worden vermeld in het aanhangsel bij „Aanvraag voor een Europees betalingsbevel, formulier A”.

Indien een vordering moet worden ingesteld, is verdere griffierechten vereist. Meer details over de beschikbare procedures zijn te vinden op de handhavingspagina’s voor Engeland en Wales.

Hoeveel moet ik betalen?

Gerechtskosten in Engeland en Wales zijn te vinden in folder De link wordt in een nieuw venster geopend.EX50 — Vergoedingen voor burgerlijke en familierechtbanken

De te betalen vergoeding is gebaseerd op de waarde van de vordering.

Gemakshalve zijn de vergoedingen in de onderstaande tabel per 17 november 2016 juist. Gerechtskosten kunnen gewijzigd worden. daarom moet u altijd bij de rechtbank, uw advocaat of andere betrokken personen of organisaties navragen of een bedrag nog steeds geldt. Deze vergoedingen liggen in het pond sterling (GBP) voor de berekening van het equivalent in euro’s op de dag waarop u de aanvraag wilt indienen.

1.1 Voor het begin van de procedure (met inbegrip van de na de verlening van de toestemming tot afgifte van een vergunning ingeleide procedure) dient een geldsom te worden teruggevorderd wanneer om het bedrag wordt verzocht:

Verschuldigde vergoeding (£)

A) Niet meer dan £300

£35

B) Meer dan 300, doch niet meer dan 500 UKL

£50

C) Meer dan 500, doch niet meer dan 1,000 UKL

£70

D) Meer dan 1,000, doch niet meer dan 1,500 UKL

£80

E) Meer dan 1,500, doch niet meer dan 3,000 UKL

£115

F) Meer dan 3,000, doch niet meer dan 5,000 UKL

£205

G) Meer dan 5,000, doch niet meer dan 10,000 UKL

£455

H) Overschrijding £10,000, maar niet meer dan £200,000

5 % van de waarde van de vordering

(I) Meer dan 200,000 pond

£10,000

Indien u de vordering wil handhaven, is een extra vergoeding verschuldigd.

U moet een griffierecht betalen om bij het gerecht een vordering in te stellen en verdere gerechtskosten te betalen in verschillende stadia van de rechtszaak. Als uw persoonlijke omstandigheden daar aanleiding toe geven, kunt u misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding. dat betekent dat u geen griffierechten hoeft te betalen of slechts een gedeelte. Voor elke fase in het proces moet u echter opnieuw kwijtschelding aanvragen. Zo zou bijvoorbeeld een verzoek om kwijtschelding wanneer de eerste aanvraag wordt ingediend u alleen de kwijtschelding geven voor die eerste „uitgifte” -vergoeding. De reden daarvoor is dat uw persoonlijke omstandigheden tijdens de rechtszaak kunnen veranderen, waardoor u niet langer voor kwijtschelding in aanmerking komt. Het is ook mogelijk dat u in de loop van het proces juist wel voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaalt?

Indien de aanvrager de desbetreffende gegevens van de creditcard niet correct invult of de betaling om een of andere reden niet doorstaat, stuurt de rechtbank formulier B „Verzoek aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel aan te vullen en/of te corrigeren” aan de eiser met het verzoek om nadere gegevens over een geldige kredietkaart om de betaling van de gerechtskosten mogelijk te maken. Het verzoek wordt niet verder toegepast indien de juiste betaling niet wordt ontvangen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De betaling van de gerechtskosten geschiedt door het verstrekken van de juiste gegevens over de betaling aan de rechtbank. In eerste instantie moet dit worden gedaan door relevante details te verstrekken in „Aanvraag voor een Europees betalingsbevel, formulier A”.

De betaling geschiedt meestal via een debet- of kredietkaart. Niet alle wijzen van betaling in formulier A zullen waarschijnlijk beschikbaar zijn bij het gerecht waar de aanvraag wordt ingediend. De eiser dient contact op te nemen met de rechtbank en te controleren welke betalingswijze kan worden gebruikt.

Het kan ook mogelijk zijn een creditcard via de telefoon te betalen. Veel rechtbanken beschikken op deze manier over de nodige faciliteiten om kaartbetalingen te kunnen verrichten, maar de bevoegde rechtbank moet eerst contact opnemen om de betaling te bevestigen.

Elektronische betaling kan alleen tegen iemand met een Brits adres worden ingediend.

Wat moet ik na de betaling doen?

Indien de aanvraag correct is ingediend, vaardigt de rechtbank de Europese betalingsbevelprocedure (formulier E) af aan de verweerder. Tegelijk met de ontvangst van de betalingstransactie wordt tegelijkertijd een bericht van afgifte aan de aanvrager toegezonden.

Het ontvangstbewijs is gewoonlijk 8 x 12 cm en heeft bovenaan de naam van de rechtbank bovenaan zijn postadres, en het betaalde bedrag op de datum en het tijdstip van de betaling onderaan.

Zie voor meer informatie De link wordt in een nieuw venster geopend.grensoverschrijdende vorderingen van de Europese Unie.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 11/09/2019