Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Англия и Уелс

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: genomsnittlig

Var översättningen till någon hjälp?


Въведение

Какви такси се прилагат?

До каква степен ще плащам?

Какво се случва, ако не плащам съдебните такси навреме?

Как мога да плащам съдебните такси?

Какво трябва да направя след плащането?

Въведение

Европейската заповед за плащане е опростена процедура за получаване на съдебни решения по безспорни вземания по трансгранични граждански и търговски дела. При трансгранични случаи поне една от страните има местоживеене или обичайно пребивава в държава членка, различна от държавата членка на съда, в който е предявен искът.

Какви такси се прилагат?

За подаването на заявление за европейска заповед за плащане се изисква заплащане на съдебни такси. Ако желаете да платите с дебитна/кредитна карта, съответните данни за картата следва да бъдат предоставени в допълнението към „Заявление за европейска заповед за плащане — формуляр А“.

При необходимост от предявяване на иск ще се изисква допълнителна съдебна такса. Повече подробности за видовете процедури могат да бъдат намерени на страниците за правоприлагане на Англия и Уелс.

До каква степен ще плащам?

Съдебни такси в Англия и Уелс могат да бъдат намерени в брошура EX50 Връзката отваря нов прозорец— Съдебни такси за граждански и семеен съд

Дължимата такса се основава на стойността на иска.

С цел по-лесна справка, таксите в таблицата по-долу са верни, считано от 17 ноември 2016 г. Съдебните такси подлежат на промяна, така че винаги трябва да проверявате в съда, законния представител и всички други лица или организации, които са замесени, че определена сума все още е настоящата такса. Тези такси са в лири стерлинги (GBP), за да се изчисли равностойността в евро, трябва да се прилагат към датата, на която желаете да подадете заявлението.

1.1 Относно започване на производство (включително и производство, издадено след получаване на разрешение за издаване), за възстановяване на парична сума, за която се иска сума:

Дължима такса (GBP)

(а) Не надвишава 300 GBP

35 GBP

(б) Надвишава 300 GBP, но не превишава 500 GBP

50 GBP

В) Надвишава 500 GBP, но не превишава 1,000 GBP

70 GBP

Г) Надвишава 1,000 GBP, но не превишава 1,500 GBP

80 GBP

Д) Надвишава 1,500 GBP, но не превишава 3,000 GBP

115 GBP

Е) Надвишава 3,000 GBP, но не превишава 5,000 GBP

205 GBP

Ж) Надвишава 5,000 GBP, но не превишава 10,000 GBP

455 GBP

(з) превишение на стойност GBP 10,000, но не повече от 200,000 GBP

5 % от стойността на иска

I) Превишава 200,000 GBP

10,000 GBP

Ако желаете да предявите иск за допълнителна такса, трябва да платите допълнителна такса.

Трябва да платите съдебна такса, за да подадете молба до съда и да заплатите допълнителни съдебни такси на различни етапи от съдебното дело. Можете да получите одобрение за „освобождаване от такси“ (в зависимост от конкретните лични обстоятелства), което означава, че може да не е необходимо да заплащате съдебна такса или да заплатите само част от нея. Вие обаче трябва да кандидатствате за отделно освобождаване за всяка дължима такса в хода на съдебния процес. Така например, подаването на заявление за опрощаване при подаване на първото заявление само ще ви предостави опрощаване за тази първа „такса“. Причината за това е, че личните ви обстоятелства могат да се променят в хода на процеса и на по-късен етап от делото вече може да не отговаряте на критериите за освобождаване от такса. Или по-нататък в хода на процеса вече да отговаряте на критериите за освобождаване от такса.

Какво се случва, ако не плащам съдебните такси навреме?

Ако претендиращото за плащане лице не попълни правилно съответните данни на кредитната карта или поради някаква причина плащането не е успешно, съдът, който разглежда молбата, ще изпрати формуляр Б „Искане до ищеца да попълни и/или коригира молбата за европейска заповед за плащане“ до ищеца, с искане да му бъдат предоставени данни за валидна кредитна карта, която да позволи плащането на съдебните такси. Ако не бъде получено правилно плащане, молбата няма да бъде уважена.

Как мога да плащам съдебните такси?

Плащането на съдебната такса се извършва, като на съда се предоставят точните данни за плащането. Първоначално това следва да се направи, като се предоставят съответните данни в „Заявление за издаване на европейска заповед за плащане, формуляр А“.

Плащането обикновено се извършва с дебитна/кредитна карта. Не всички методи на плащане във формуляр А вероятно са на разположение в съда, до който се подава молбата. Ищецът следва да се свърже със съда и да провери кой начин на плащане може да бъде използван.

Може също така да е възможно да се плати с кредитна карта по телефона. Много съдилища разполагат с възможности за разплащане с карти по този начин, но следва първо да се установи контакт със съответния съд, за да се потвърди плащането.

Електронно плащане може да бъде заведено само срещу лице с адрес в Обединеното кралство.

Какво трябва да направя след плащането?

Ако молбата е направена правилно, съдът издава европейската заповед за плащане (формуляр Д) на ответника. Уведомление за издаване ще бъде изпратено по едно и също време на ищеца заедно с разписка за платежната трансакция.

Квитанцията обикновено е с размери 8 x 12 cm и има името на съда в горния край с неговия пощенски адрес, както и сумата, платена с датата и часа на плащането в дъното.

За повече информация вж. Връзката отваря нов прозорецтрансграничните искове на Европейския съюз


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 11/09/2019