Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Anglie a Wales

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: genomsnittlig

Var översättningen till någon hjälp?


Úvod

Jaké poplatky jsou použitelné?

Kolik je třeba zaplatit?

Co se stane, pokud nezaplatí soudní poplatky včas?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Co mám dělat po platbě?

Úvod

Evropský platební rozkaz je zjednodušený postup pro získání rozhodnutí o nesporných nárocích v přeshraničních občanských a obchodních věcech. Přeshraniční případ je případ, kdy alespoň jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je podána žaloba.

Jaké poplatky jsou použitelné?

K podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu se požaduje zaplacení soudních poplatků. Chcete-li zaplatit debetní nebo kreditní kartou, příslušné údaje o kartě by měly být uvedeny v dodatku k „Žádosti o evropský platební příkaz na tiskopise A“.

Pokud bude potřeba vymáhat pohledávku, bude zapotřebí dalšího soudního poplatku. Podrobnější informace o dostupných postupech lze nalézt na stránkách pro vymáhání práva v Anglii a Walesu.

Kolik je třeba zaplatit?

Soudní poplatky v Anglii a Walesu lze nalézt v letáku Odkaz se otevře v novém okně.EX50 – Občanské a rodinné poplatky

Splatný poplatek je založen na hodnotě nároku.

Pro větší přehlednost jsou výše poplatků v níže uvedené tabulce správné k 17. listopadu 2016. Výše soudních poplatků se může měnit, je proto třeba vždy ověřit u soudu či právního zástupce, zda je daná částka stále aktuální. Tyto poplatky jsou v libře šterlinků (GBP), pro výpočet ekvivalentu v eurech je třeba použít přepočet v den, kdy chcete přihlášku podat.

1.1 Pokud jde o zahájení řízení (včetně řízení vydaného po udělení povolení k vydání), aby bylo možné získat zpět peněžitou částku v případě, že je nárokována částka:

Splatný poplatek (GBP)

A) Nepřesahuje 300 GBP

35 GBP

B) Více než 300 GBP, avšak nepřesahuje 500 GBP

50 GBP

C) Více než 500 GBP, avšak nepřesahuje 1,000 GBP

70 GBP

D) Více než 1,000 GBP, avšak nepřesahuje 1,500 GBP

80 GBP

E) Více než 1,500 GBP, avšak nepřesahuje 3,000 GBP

115 GBP

F) Více než 3,000 GBP, avšak nepřesahuje 5,000 GBP

205 GBP

G) Více než 5,000 GBP, avšak nepřesahuje 10,000 GBP

455 GBP

(h) překročení 10,000 GBP, avšak nepřesahuje 200,000 GBP

5 % hodnoty nároku

I) Přesahuje 200,000 GBP

10,000 GBP

Pokud chcete pohledávku vymáhat, je třeba zaplatit další poplatek.

Při podání návrhu musíte zaplatit soudní poplatek, a dále zaplatit další soudní poplatky v různých fázích soudního řízení. Můžete mít nárok na prominutí poplatku (záleží na Vaší osobní situaci), což znamená, že nebudete muset platit soudní poplatek, či pouze určitou část. Je nutné však zažádat samostatně o prominutí každého jednotlivého poplatku, který je splatný během soudního řízení. Pokud si tedy například zažádáte o prominutí poplatku při prvním podání, poplatek Vám bude prominut pouze v rozsahu prvního, úvodního poplatku. Důvodem je to, že Vaše osobní situace se může během řízení změnit a vy již nadále nebudete mít nárok na prominutí poplatku. Nebo v opačném případě může dojít k tomu, že během soudního řízení získáte nárok na prominutí poplatku.

Co se stane, pokud nezaplatí soudní poplatky včas?

Pokud žalující strana řádně nevyplní příslušné údaje kreditní karty nebo pokud platba z nějakého důvodu selže, zašle příslušný soud formulář B „Žádost žadatele o vyplnění nebo opravu návrhu na vydání evropského platebního rozkazu“ žadateli, který požaduje, aby mu byly poskytnuty údaje o platném kreditní kartě, aby bylo možné uhradit soudní poplatky. Žádost se nebude dále používat v případě, že nebude provedena řádná platba.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Soudní poplatek se zaplatí tím, že soudu budou poskytnuty správné platební údaje. Nejprve by se mělo postupovat tak, že se poskytnou příslušné podrobnosti „Žádost o evropský platební rozkaz, formulář A“.

Platba se provádí debetní nebo kreditní kartou. Ne všechny způsoby platby ve formuláři A mohou být k dispozici u soudu, kterému je žádost podávána. Žadatel by měl kontaktovat soud a ověřit, který způsob platby lze použít.

Může být rovněž možné zaplatit kreditní kartu po telefonu. Mnoho soudů má v tomto ohledu zařízení pro přijímání plateb kartou, ale příslušný soud by měl být nejprve kontaktován, aby potvrdil, že platbu lze provést tímto způsobem.

Elektronickou platbu lze podat pouze na osobu se sídlem ve Spojeném království.

Co mám dělat po platbě?

Je-li žádost podána správně, vydá soud žalované evropský příkaz k zaplacení (formulář E). Oznámení o vydání bude zasláno současně žadateli spolu s obdržením platební transakce.

Stvrzenka obvykle činí 8 x 12 cm a v horní části má jméno soudu s jeho poštovní adresou a částku zaplacenou spolu s datem a časem platby ve spodní části.

Více informací najdete v Odkaz se otevře v novém okně.přeshraničních nárocích Evropské unie.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 11/09/2019