Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Anglicko a Wales

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Európsky platobný rozkaz je zjednodušený postup na získanie rozsudkov o nesporných nárokoch v cezhraničných občianskych a obchodných veciach. Cezhraničný spor je ten, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, ako je členský štát súdu, na ktorom je žaloba podaná.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Na podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu sa vyžaduje úhrada súdnych poplatkov. Ak si želáte zaplatiť debetnou/kreditnou kartou, príslušné údaje o karte by sa mali uviesť v dodatku k „Žiadosť o európsky platobný rozkaz typu A“.

Ak by bolo potrebné uplatniť si nárok, bude potrebné ďalšie súdne poplatky. Podrobnejšie informácie o druhoch dostupných postupov nájdete na stránkach o presadzovaní právnych predpisov pre Anglicko a Wales.

Koľko mám zaplatiť?

Súdne poplatky v Anglicku a vo Walese možno nájsť vo letáku Odkaz sa zobrazí v novom okneEX50 – Občianske a rodinné súdne poplatky

Splatný poplatok sa zakladá na hodnote nároku.

Pre jednoduchšiu orientáciu sú poplatky uvedené v nasledujúcej tabuľke od 17. novembra 2016 správne. Súdne poplatky podliehajú zmenám, takže by ste vždy mali preveriť platnosť aktuálnych sadzieb, či už na súde, u svojho právneho zástupcu a u iných jednotlivcov alebo organizácií, ktoré sa daného prípadu zúčastňujú. Tieto poplatky sú v librách šterlingov (GBP) na výpočet ekvivalentu v eurách, pričom konverzia sa musí uskutočniť v deň podania žiadosti.

1.1 Pri začatí konania (vrátane konania vydaného po udelení povolenia na vydanie) vymáhať peňažnú sumu, ak sa požaduje suma:

Splatný poplatok (v GBP)

A) Nepresahuje 300 GBP

35 GBP

B) Presahuje 300 GBP, ale nepresahuje 500 GBP

50 GBP

C) Presahuje 500 GBP, ale nepresahuje 1,000 GBP

70 GBP

D) Presahuje 1,000 GBP, ale nepresahuje 1,500 GBP

80 GBP

E) Presahuje 1,500 GBP, ale nepresahuje 3,000 GBP

115 GBP

F) Presahuje 3,000 GBP, ale nepresahuje 5,000 GBP

205 GBP

G) Presahuje 5,000 GBP, ale nepresahuje 10,000 GBP

455 GBP

C) prekročenia 10,000 GBP, ale nepresahuje 200,000 GBP

5 % hodnoty pohľadávky

I) Vyššia ako 200,000 GBP

10,000 GBP

Ak chcete vymáhať pohľadávku, platí ďalší poplatok.

Musíte zaplatiť súdny poplatok na podanie návrhu na súd a na zaplatenie ďalších súdnych poplatkov v rôznych fázach súdneho konania. Môže sa vzťahovať na „odpustenie poplatku“ (v závislosti od vašich osobných okolností), čo znamená, že nemusíte platiť súdny poplatok alebo len zaplatiť jeho časť. Pri každom poplatku, ktorý má byť zaplatený počas súdneho procesu, však musíte požiadať o jeho odpustenie samostatne. Napríklad pri podaní žiadosti o odpustenie, keď sa podá prvá žiadosť, by vám bolo udelené len odpustenie za tento prvý „vydávajúci“ poplatok. Je to preto, lebo vaše osobné okolnosti sa počas žaloby môžu zmeniť a možno neskôr počas prípadu už nebudete mať právo na odpustenie poplatku. Alebo môžete nadobudnúť právo na odpustenie poplatku počas prípadu.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak žiadateľ nedoplní príslušné údaje o kreditnej karte správne alebo platba nie je z nejakého dôvodu splnená, súd, ktorý vybavuje žiadosť, zašle navrhovateľovi formulár B „Žiadosť o doplnenie a/alebo opravu žiadosti o európsky platobný rozkaz“ navrhovateľovi so žiadosťou, aby boli poskytnuté podrobné údaje o platnej kreditnej karte, aby bolo možné uhradiť súdne poplatky. Ak nebude prijatá správna platba, nebude sa ďalej uplatňovať.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Úhrada súdneho poplatku sa vykoná tak, že sa súdu poskytnú správne údaje o platbe. Spočiatku by sa to malo uskutočniť poskytnutím príslušných údajov v „Žiadosť o vydanie európskeho platobného rozkazu, formulár A“.

Platba sa zvyčajne realizuje debetnou/kreditnou kartou. Nie všetky spôsoby platby v tlačive A budú pravdepodobne dostupné na súde, na ktorý sa žiadosť podáva. Navrhovateľ by sa mal obrátiť na súd a overiť, ktorý spôsob platby sa môže použiť.

Za telefón môže byť možné použiť aj kreditnú kartu. Týmto spôsobom majú mnohé súdy k dispozícii zariadenia na platbu kartových platieb, ale príslušný súd by mal byť kontaktovaný ako prvý, aby sa potvrdila platba týmto spôsobom.

Elektronická platba sa môže podať len proti niekomu s adresou Spojeného kráľovstva.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak bola žiadosť podaná správne, súd vydá odporcovi európsky platobný rozkaz (formulár E). Žiadateľovi sa súčasne zašle oznámenie o vydaní, spolu s prijatím platobnej transakcie.

Potvrdenka bude zvyčajne 8 x 12 cm s názvom súdu v hornej časti s jeho poštovou adresou a sumou vyplatenou s dátumom a časom platby v dolnej časti.

Viac informácií nájdete v Odkaz sa zobrazí v novom oknecezhraničných pohľadávkach Európskej únie.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 11/09/2019