Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Ирландия


Националните подзаконови актове, уреждащи плащането на съдебните такси са:

Връзката отваря нов прозорецНаредба № 22 от 2014 г.

Връзката отваря нов прозорецНаредба № 23 от 2014 г.

Връзката отваря нов прозорецНаредба № 24 от 2014 г.

Понастоящем в определенията на ирландските съдилища за съдебните такси не се посочва изрично плащането на такса по молби за европейска заповед за плащане. Следователно следва да подадете молбата си, без да прилагате плащане за такса.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 07/12/2020