Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Iirimaa


Kohtulõivude tasumist reguleerivad järgmised õigusaktid (Statutory Instrument – S.I.):

Lingil klikates avaneb uus aken2014. aasta S.I. nr 22

Lingil klikates avaneb uus aken2014. aasta S.I. nr 23

Lingil klikates avaneb uus aken2014. aasta S.I. nr 24

Iirimaa kohtulõivusid käsitlevates määrustes ei ole praegu Euroopa maksekäsu avalduse esitamise eest lõivu ette nähtud. Seepärast peaksite oma avalduse esitama lõivu maksmata.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 07/12/2020