Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Īrija


Valsts noteikumi par tiesas nodevu samaksu ir iekļauti šādos tiesību aktos:

Saite atveras jaunā logā2014. gada Likumpamatotais akts Nr. 22;

Saite atveras jaunā logā2014. gada Likumpamatotais akts Nr. 23;

Saite atveras jaunā logā2014. gada Likumpamatotais akts Nr. 24.

Pašlaik Īrijas rīkojumos par tiesas nodevām nav paredzēta nodeva par Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumiem. Tātad pieteikumu varat iesniegt, par to nekādu nodevu nemaksājot.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 07/12/2020