Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Irsko


Vnitrostátními předpisy upravující soudní poplatky jsou:

Odkaz se otevře v novém okně.S.I. č. 22 z roku 2014

Odkaz se otevře v novém okně.S.I. č. 23 z roku 2014

Odkaz se otevře v novém okně.S.I. č. 24 z roku 2014

V současné nestanovují irské předpisy o poplatcích žádné poplatky za návrhy na vydání evropského platebního rozkazu. Váš návrh by proto neměl podléhat žádnému poplatku.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 30/03/2020