Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Irland


De nationella bestämmelser som reglerar domstolsavgifter är

Länken öppnas i ett nytt fönsterS.I. No. 22 of 2014

Länken öppnas i ett nytt fönsterS.I. No. 23 of 2014

Länken öppnas i ett nytt fönsterS.I. No. 24 of 2014

För närvarande anges ingen avgift för ansökningar om europeiska betalningsförelägganden i de irländska förordningarna om domstolsavgifter. Lämna därför in din ansökan utan att bifoga någon avgift.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 30/03/2020