Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Италия

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Въведение

Какви разходи трябва да бъдат платени?

Колко ще трябва да платя?

Какво се случва, ако не заплатя навреме съдебните такси?

Как да плащам?

Какво да направя след плащането?

Въведение

Правилата относно процесуалните разходи се съдържат в консолидирания текст на законите и подзаконовите актове, свързани с съдебните разноски, посочени в Президентски указ № 30.

Май 2002 г., № 115.

Какви разходи трябва да бъдат платени?

В рамките на гражданското производство всяка от страните предвижда разходите за действията, които извършва, и разходите за действията, необходими за съдебния процес, когато законът или магистратът е отговорен за него (член 8 от консолидирания текст за съдебните разноски, Президентски указ № 115/2002).

Разноските по граждански производства са:

  • стандартна такса
  • разходи за уведомление
  • правата за копиране

Колко ще трябва да платя?

Сумите, които трябва да бъдат изплатени, са посочени в член 13 и член 30 от Президентски указ № 115/2002 по отношение съответно на стандартната такса и на фиксираната авансова сума за уведомления по искане на Службата.

Правата за копиране са уредени в членове 267 и сл. от Президентски указ № 115/2002 и обобщени в таблици 6, 7 и 8, приложени към същия президентски указ.

Съгласно член 46 от Закон 374/1991 за създаване на Службата за мир, актовете и мерките в размер до 1,033 EUR подлежат само на заплащане на стандартната такса.

Какво се случва, ако не заплатя навреме съдебните такси?

В случай на неплащане съдът или организация за колективно управление на авторски права (споразумение с Equitalia Giustizia s.p.a) ще уведоми за покана за плащане, съдържаща необходимата информация за узаконяване на плащането на стандартната такса (член 248 от Президентски указ № 115/2002).

В случай на неплащане на копия от правата на копия и на сумата, предвидена в член 30 от Президентски указ № 115/2002, службата може да откаже да приеме документа (член 285 от Президентски указ № 115/2002).

Как да плащам?

Ако плащането е извършено в Италия по пощата с/c по пощата, F23 или марки, закупени от оторизирани магазини за тютюневи изделия.

За плащане, направено от чужбина чрез банков превод по сметката, посочена по-долу;

КОД BIC: BITAITRENT

IBAN: EN 04 ИЛИ 01000 03245 350008332100

Какво да направя след плащането?

След извършване на плащането съдебната служба трябва да разполага с доказателство, че плащането е извършено при получаване на квитанцията.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 02/09/2019