Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Italija

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Uvod

Koji se rashodi moraju platiti?

Koliko ću morati platiti?

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe na vrijeme?

Kako se plaćaju?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Pravila o postupovnim troškovima sadržana su u pročišćenom tekstu zakona i uredbi koji se odnose na troškove pravosuđa navedene u Predsjedničkom dekretu br. 30.

115. svibnja 2002..

Koji se rashodi moraju platiti?

U građanskim postupcima svaka stranka predviđa troškove akata koje provodi i troškove radnji potrebnih za suđenje kada je za njega odgovoran zakon ili sudac (članak 8. pročišćenog teksta o troškovima pravosuđa, Predsjedničkom dekretu br. 115/2002).

Troškovi građanskog postupka su:

  • standardna naknada
  • troškovi prijave
  • pravo na kopiranje

Koliko ću morati platiti?

Iznosi koje treba platiti utvrđeni su u članku 13. članku 30.. predsjedničkog dekreta br. 115/2002 u pogledu standardne naknade i paušalnog predujma za obavijesti na zahtjev Ureda.

Prava reproduciranja uređena su člankom 267. i sljedećim člancima predsjedničkog dekreta br. 115/2002 te sažete u tablicama 6., 7. i 8. priloženima istoj predsjedničkoj uredbi.

Na temelju članka 46.. zakona 374/1991 o osnivanju Ureda za pravosuđe, akti i mjere u iznosu do 1.033 eura podliježu plaćanju standardne naknade.

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe na vrijeme?

U slučaju neplaćanja, sud ili udruga za kolektivno ostvarivanje prava (sporazum s društvom Equitalia Giustizia s.ma) obavijestit će o pozivu na plaćanje koji sadržava informacije potrebne za reguliranje plaćanja standardne naknade (članak 248.. predsjedničkog ukaza br. 115/2002).

U slučaju neplaćanja primjeraka prava na primjerke i iznosa predviđenog člankom 30.. predsjedničkog dekreta br. 115/2002, ured može odbiti primitak pismena (članak 285.. predsjedničkog dekreta br. 115/2002).

Kako se plaćaju?

Ako je plaćanje izvršeno u Italiji poštom, F23 ili žigovi kupljeni od ovlaštenih prodavača duhanskih proizvoda i trgovina.

Za isplate iz inozemstva bankovnom doznakom na račun u nastavku;

BIC KOD: BICIAENT

IBAN: EN 04 ILI 01000 03245 350008332100

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon izvršenja uplate Uredu se mora dostaviti dokaz da je plaćanje izvršeno po predočenju potvrde o primitku.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 02/09/2019