Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Italja

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Introduzzjoni

Liema nefqa għandha titħallas?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallhiex tħallas il-miżati tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

Ir-regoli dwar l-ispejjeż proċedurali jinsabu fit-test ikkonsolidat tal-liġijiet u tar-regolamenti relatati mal-ispejjeż tal-ġustizzja msemmija fid-Digriet Presidenzjali Nru 30.

Mejju 2002, Nru 115.

Liema nefqa għandha titħallas?

Fil-proċedimenti ċivili, kull Parti għandha tipprovdi għall-ispejjeż tal-atti li twettaq u l-ispejjeż tal-atti meħtieġa għall-proċess meta l-liġi jew il-maġistrat ikun responsabbli għaliha (l-Artikolu 8 tat-Test Konsolidat dwar l-Ispejjeż tal-Ġustizzja, Digriet Presidenzjali Nru 115/2002).

L-ispejjeż tal-proċedimenti ċivili huma:

  • il-ħlas standard
  • spejjeż ta’ notifika
  • id-drittijiet għall-ikkupjar

Kemm ikolli nħallas?

L-ammonti li għandhom jitħallsu huma stabbiliti fl-Artikolu 13 fl-Artikolu 30 tad-Digriet Presidenzjali Nru 115/2002 rigward, rispettivament, il-miżata standard u l-ħlas bil-quddiem b’rata fissa għan-notifiki fuq talba tal-Uffiċċju.

Id-drittijiet ta’ ikkopjar huma rregolati mill-Artikoli 267 et seq tad-Digriet Presidenzjali Nru 115/2002 u miġbura fil-qosor fit-Tabelli 6, 7 u 8 annessi mal-istess Digriet Presidenzjali.

Skont l-Artikolu 46 tal-Liġi 374/1991, li tistabbilixxi l-Uffiċċju tal-Ġustizzja tal-Paċi, atti u miżuri sa EUR 1.033 huma suġġetti biss għall-ħlas tal-miżata standard.

X’jiġri jekk ma nħallhiex tħallas il-miżati tal-qorti fil-ħin?

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas, il-qorti jew soċjetà kollettriċi (ftehim ma’ Equitalia Giustizia s.p.a) se jinnotifikaw stedina għall-ħlas li jkun fiha l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi rregolarizzata l-ħlas tat-tariffa standard (l-Artikolu 248 tad-Digriet Presidenzjali Nru 115/2002).

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas ta’ kopji tad-drittijiet ta’ kopji u ta’ l-ammont previst fl-Artikolu 30 tad-Digriet Presidenzjali Nru 115/2002, l-uffiċċju jista’ jirrifjuta li jaċċetta d-dokument (Artikolu 285 tad-Digriet Presidenzjali Nru 115/2002).

Kif nista’ nħallas?

Jekk il-pagament isir fl-Italja permezz tal-posta c/c bil-posta, F23 jew timbri mixtrija minn bejjiegħa tat-tabakk u l-ħwienet.

Għall-ħlas minn barra l-pajjiż permezz ta’ trasferiment bankarju fil-kont ta’ hawn taħt;

KODIĊI BIC: BITAITRENT

IBAN EN 04 JEW 01000 03245 350008332100

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Wara li jkun sar il-ħlas, l-uffiċċju ġudizzjarju jrid jingħata prova li l-ħlas ikun sar fuq il-produzzjoni ta’ l-irċevuta.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 02/09/2019