Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Italija

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Uvod

Kakšne izdatke je treba plačati?

Koliko znaša strošek obravnave pritožbe?

Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?

Kako plačam?

Kaj naj naredim po plačilu?

Uvod

Pravila o stroških postopka so vsebovana v prečiščenem besedilu zakonov in drugih predpisov v zvezi s sodnimi stroški, navedenimi v Predsedniškem odloku št. 30.

Maj 2002, št. 115.

Kakšne izdatke je treba plačati?

V civilnih postopkih vsaka pogodbenica določi stroške dejanj, ki jih izvaja, in stroške dejanj, ki so potrebna za to sojenje, če je zanj odgovoren sodni ali mirovni sodnik (člen 8 prečiščenega besedila o stroških pravice, predsedniški odlok št. 115/2002).

Stroški civilnih postopkov so:

  • standardno plačilo
  • stroški obveščanja
  • pravica do kopiranja

Koliko znaša strošek obravnave pritožbe?

Zneski, ki jih je treba plačati, so določeni v členu 13 in členu 30 predsedniškega dekreta št. 115/2002, in sicer glede standardne pristojbine in pavšalnega predplačila za obvestila na zahtevo Urada.

Pravice reproduciranja urejajo člen 267 in naslednji predsedniške uredbe št. 115/2002, povzete v preglednicah 6, 7 in 8, ki so priložene istemu Predsedniškemu odloku.

V skladu s členom 46 zakona št. 374/1991 o ustanovitvi Urada za varstvo miru veljajo za dejanja in ukrepe do 1,033 EUR samo standardno plačilo.

Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?

V primeru neplačila bo sodišče ali kolektivna organizacija (sporazum z Equitalia Giustizia s.p.a) obvestilo vabilo na plačilo, ki bo vsebovalo informacije, potrebne za ureditev plačila standardnega plačila (člen 248 predsedniškega dekreta št. 115/2002).

V primeru neplačila kopij pravic kopij in zneska, določenega v členu 30 predsedniškega dekreta št. 115/2002, lahko urad zavrne sprejem pisanja (člen 285 predsedniškega dekreta št. 115/2002).

Kako plačam?

Če se plačilo izvede v Italiji po pošti, F23 ali kolki, kupljeni od pooblaščenih prodajalcev tobačnih izdelkov in trgovin.

Za plačilo iz tujine z bančnim nakazilom na spodnji račun;

KODA BIC: BITRAENT

IBAN: EN 04 ALI 01000 03245 350008332100

Kaj naj naredim po plačilu?

Po opravljenem plačilu je treba sodnemu uradu predložiti dokazilo, da je bilo plačilo izvršeno ob predložitvi potrdila o prejemu.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 02/09/2019