Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Italien

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Inledning

Vilka utgifter ska betalas?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar för domstolsavgifter i tid?

Hur betalar jag?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Reglerna om rättegångskostnader finns i den konsoliderade texten till de lagar och andra författningar som rör rättegångskostnader och som det hänvisas till i presidentdekret nr 30.

Maj 2002, nr 115.

Vilka utgifter ska betalas?

Vardera parten ska i det civilrättsliga förfarandet föreskriva kostnaderna för de handlingar som den utför och de kostnader som är nödvändiga för rättegången när lagen eller domaren är ansvarig för dem (artikel 8 i den konsoliderade texten om rättegångskostnader, presidentdekret nr 115/2002).

Kostnaderna för civilrättsliga förfaranden är följande:

  • standardavgiften
  • kostnader för anmälan
  • rätten till kopiering

Hur mycket ska jag betala?

De belopp som ska betalas anges i artikel 13 och artikel 30 i presidentdekret nr 115/2002 vad gäller standardavgiften och det schablonberäknade förskottet för delgivning på begäran av byrån.

Kopieringen regleras i artikel 267 och följande artiklar i presidentdekret nr 115/2002 och sammanfattas i tabellerna 6, 7 och 8 i bilagan till samma presidentdekret.

Enligt artikel 46 i lag 374/1991 omfattas endast standardavgiften av betalning av standardarvodet, enligt i lag, där det fastställs att upp till 1,033 EUR ska betalas av Office of the Justice of the Justice.

Vad händer om jag inte betalar för domstolsavgifter i tid?

Vid utebliven betalning ska domstolen eller en upphovsrättsorganisation (avtal med Equitalia Giustizia Giustizia s.p.a) anmäla en inbjudan till betalning som innehåller de uppgifter som krävs för att reglera betalningen av standardavgiften (artikel 248 i presidentdekret nr 115/2002).

Vid utebliven betalning av kopior och det belopp som avses i artikel 30 i presidentdekret nr 115/2002, kan byrån vägra att ta emot handlingen (artikel 285 i presidentdekret nr 115/2002).

Hur betalar jag?

Om betalningen görs i Italien med post c/c per post, F23 eller stämpelavtryck som köps från auktoriserade tobakshandlare och butiker.

För betalning från utlandet genom banköverföring till kontot nedan.

BIC-KOD: BITAITRENT

IBAN-KOD: EN 04 ELLER 01000 03245 350008332100

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter utbetalningen ska domarämbetet styrkas med kvitto på att kvittot har mottagits.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 02/09/2019