Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Itálie

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Úvod

Jaké výdaje je třeba uhradit?

Jak vysoký poplatek budu muset zaplatit?

Co se stane, pokud nebudu platit soudní poplatky včas?

Jak budu platit?

Co mám dělat po platbě?

Úvod

Pravidla upravující náklady řízení jsou obsažena v konsolidovaném znění zákonů a předpisů týkajících se soudních nákladů uvedených v nařízení prezidenta republiky č. 30.

Května 2002, č. 115.

Jaké výdaje je třeba uhradit?

V občanskoprávním řízení každá strana stanoví náklady na úkony, které provádí, a náklady na úkony nezbytné k provedení soudního řízení, pokud za něj odpovídá zákon nebo soudce (čl. 8 konsolidovaného znění o nákladech soudnictví, nařízení prezidenta č. 115/2002).

Náklady řízení jsou:

  • standardní poplatek
  • náklady na oznámení
  • k právům na rozmnožování

Jak vysoký poplatek budu muset zaplatit?

Částky, které mají být zaplaceny, jsou stanoveny v čl. 13 a čl. 30 nařízení prezidenta č. 115/2002, pokud jde o paušální poplatek a paušální zálohu na oznámení na žádost Úřadu.

Práva na rozmnožování jsou upravena článkem 267 a následujícími nařízení prezidenta č. 115/2002 a shrnuta v tabulkách 6, 7 a 8, které jsou přílohou téhož nařízení prezidenta.

Podle čl. 46 zákona č. 374/1991, kterým se zřizuje Úřad pro mír, podléhají akty a opatření do výše 1,033 EUR pouze paušálnímu poplatku.

Co se stane, pokud nebudu platit soudní poplatky včas?

V případě nezaplacení soudu nebo kolektivního správce (dohoda s podnikem Equitalia Giustizia s.p.a) oznámí výzvu k úhradě obsahující informace, které jsou požadovány k uvedení do souladu s platbou paušálního poplatku (čl. 248 nařízení prezidenta č. 115/2002).

V případě nezaplacení rozmnoženin práv na vyhotovení a částky stanovené v čl. 30 nařízení prezidenta č. 115/2002 může úřad odmítnout přijetí písemnosti (čl. 285 nařízení prezidenta č. 115/2002).

Jak budu platit?

Je-li platba provedena v Itálii poštou, F23 nebo razítka zakoupená od autorizovaných prodejců tabákových výrobků a obchodů.

Pro platbu ze zahraničí bankovním převodem na níže uvedený účet;

KÓD BIC: BITRRENT

IBAN: EN 04 NEBO 01000 03245 350008332100

Co mám dělat po platbě?

Po provedení platby musí být soudní kancelář vybavena důkazem, že platba byla provedena po předložení stvrzenky.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 02/09/2019