Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Włochy

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Wprowadzenie

Jakie wydatki należy zapłacić?

Ile będę musiał zapłacić?

Co się stanie, jeżeli w odpowiednim czasie nie zapłacę za opłaty sądowe?

W jaki sposób mogę zapłacić?

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

Przepisy dotyczące kosztów postępowania zawarte są w jednolitym tekście ustaw i rozporządzeń dotyczących kosztów wymiaru sprawiedliwości, o których mowa w dekrecie prezydenckim nr 30.

Maj 2002 r., nr 115.

Jakie wydatki należy zapłacić?

W postępowaniu cywilnym każda ze Stron określa koszty działań, które wykonuje, oraz koszty działań niezbędnych do przeprowadzenia rozprawy, gdy odpowiada na to prawo lub sędzia pokoju (art. 8 tekstu jednolitego dotyczącego kosztów sądowych, dekret prezydencki nr 115/2002).

Koszty postępowania cywilnego są następujące:

  • standardowa opłata
  • koszty związane z powiadamianiem
  • prawa do kopiowania

Ile będę musiał zapłacić?

Kwoty, które należy zapłacić, są określone w art. 13 i art. 30 dekretu prezydenckiego nr 115/2002, odpowiednio, w odniesieniu do opłaty standardowej i zryczałtowanej zaliczki wypłacanej na żądanie Urzędu.

Prawa do zwielokrotniania są regulowane przez art. 267 i nast. dekretu prezydenckiego nr 115/2002 i streszczono w tabelach 6, 7 i 8, załączonych do tego samego dekretu prezydenckiego.

Zgodnie z art. 46 ustawy 374/1991 ustanawiającej Urząd ds. Pokoju, akty i środki w wysokości do 1,033 EUR podlegają jedynie opłacie standardowej.

Co się stanie, jeżeli w odpowiednim czasie nie zapłacę za opłaty sądowe?

W przypadku niewywiązania się z płatności sąd lub organizacja zbiorowego zarządzania (umowa z Equitalia Giustizia s.p.a) powiadomi o wezwaniu do zapłaty zawierające informacje wymagane do uregulowania płatności opłaty standardowej (art. 248 dekretu prezydenckiego nr 115/2002).

W przypadku nieuiszczenia kopii praw do kopii oraz kwoty przewidzianej w art. 30 dekretu prezydenckiego nr 115/2002 urząd może odmówić przyjęcia dokumentu (art. 285 dekretu prezydenckiego nr 115/2002).

W jaki sposób mogę zapłacić?

Jeżeli płatność jest dokonywana we Włoszech za pośrednictwem poczty, F23 lub stemple zakupione od autoryzowanych sklepów tytoniowych i sklepów.

Za płatność dokonaną z zagranicy przelewem bankowym na rachunek poniżej;

KOD BIC: BITAITRENT

IBAN: EN 04 LUB 01000 03245 350008332100

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Po dokonaniu płatności biuro sądowe musi zostać poinformowane, że płatność została dokonana po przedstawieniu pokwitowania odbioru.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2019