Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Litwanja

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Introduzzjoni

X’inhuma t-tariffi?

Kemm irrid inħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux il-miżati tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandu jsir meta jsir il-ħlas?

Introduzzjoni

F’każijiet dwar il-ħruġ ta’ ordni ta’ ħlas Ewropea, għandhom japplikaw ir-regoli dwar il-kalkolu u l-ħlas tad-dritt tal-qorti stabbilit fl-Artikolu 1 sa (3) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan.

Skont ir-Riżoluzzjoni Nru 1240 tal-Gvern tar-Repubblika tal-Litwanja, tat-27 ta’ Ottubru 2011, li tapprova r-regoli dwar il-kalkolu, il-ħlas, it-tpaċija u r-rifużjoni, inti tista’ wkoll tħallas b’mod elettroniku t-taxxi tal-boll.

X’inhuma t-tariffi?

Għandha titħallas tariffa tal-qorti tal-ammont imsemmi fil-punt li jmiss.

Kemm irrid inħallas?

It-tariffa tal-qorti għad-dikjarazzjoni ta’ ordni tal-qorti għandha tkun kwart ekwivalenti għal kwart tal-ammont li jkun pagabbli fil-każ ta’ proċediment quddiem il-qorti iżda mhux inqas minn 10 litas, ħlief fejn, bis-saħħa tal-liġi jew permezz ta’ ordni mill-qorti, persuna tkun eżentata kompletament jew parzjalment mill-ħlas tat-tariffa tal-qorti jew meta l-limitu ta’ żmien għall-ħlas tat-tariffi tal-qorti jkun ġie differit.

Jekk, wara li tkun inħarġet l-ordni mill-qorti, id-debitur jesprimi oġġezzjonijiet u l-kreditur jippreżenta rikors f’ordni komuni, it-taxxa tal-boll imsemmija hawn fuq għandha titqies fil-ħlas tat-tariffa tal-qorti.

Fil-każ ta’ rikonoxximent tad-dikjarazzjoni tal-kreditur mhux mogħtija fil-każ imsemmi fl-Artikolu 439(6) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, it-taxxa tal-boll imħallsa ma għandhiex tintbagħat lura lill-applikant.

X’jiġri jekk ma nħallsux il-miżati tal-qorti fil-ħin?

L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata mid-dokumenti u evidenza oħra li fuqhom l-attur jibbaża t-talbiet tiegħu, kif ukoll l-evidenza li l-miżata tal-qorti tkun tħallset.

Jekk it-tariffa tal-qorti ma tkunx tħallset, il-qorti toħroġ ordni u tistabbilixxi skadenza suffiċjenti, iżda mhux inqas minn sebat ijiem, biex tirrettifika d-defiċjenza. L-ordni għandha tintbagħat mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol wara dak tal-adozzjoni tagħha.

Jekk, wara li tkun ippreżentat id-dokument proċedurali, il-parti inkwistjoni tirrettifika n-nuqqasijiet f’konformità mal-indikazzjonijiet tal-qorti u sad-data ta’ skadenza stabbilita, id-dokument proċedurali jitqies li ġie ppreżentat fid-data oriġinali tal-preżentazzjoni tiegħu lill-qorti. Inkella, id-dokument proċedurali għandu jitqies li ma ġiex ippreżentat u mhux aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol wara d-data tal-għeluq għal difetti tal-limitu ta’ żmien, l-imħallef, flimkien mal-annessi, għandhom jingħataw lura lill-applikant.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-taxxa tal-boll f’metodu ta’ għażla ta’ persuna ta’ ħlas (servizzi bankarji elettroniċi, flus kontanti jew ordnijiet ta’ ħlas u oħrajn) titħallas f’kont speċifiku ta’ depożitu ta’ dħul tal-baġit ta’ l-Ispettorat Statali tat-Taxxa taħt il-baġit tal-Ministeru tal-Finanzi.

X’għandu jsir meta jsir il-ħlas?

L-ordni ta’ pagament jew prova oħra ta’ pagament għandhom jitħallsu mill-ordni ta’ pagament b’dan li ġej:

  1. l-isem, in-numru ta’ identifikazzjoni personali (jew l-isem u l-kodiċi tal-persuna ġuridika jekk it-timbru jitħallas minn persuna ġuridika);
  2. isem, numru ta’ identifikazzjoni personali (jew isem u kodiċi tal-persuna ġuridika, jekk parti oħra hija persuna ġuridika) tal-parti l-oħra (konvenut, debitur jew ieħor);
  3. id-data tal-ħlas;
  4. il-kodiċi ta’ kontribuzzjoni;
  5. l-ammont ta’ l-imposta;
  6. l-iskop tal-pagament (li jindika l-ħlas tat-taxxa tal-boll u l-isem tal-qorti li qed tibda l-proċedimenti).

Meta tariffa rappreżentattiva tkun pagabbli minn rappreżentant tal-parti fil-proċedimenti (avukat, assistent jew persuna oħra li tirrappreżenta l-interessi tal-parti), id-dokument li jiċċertifika l-ordni ta’ pagament jew pagament ieħor għandu, minbarra d-dettalji msemmija hawn fuq, jindika u jirrappreżenta l-isem, in-numru ta’ identifikazzjoni personali (jew l-isem u l-kodiċi tal-persuna ġuridika, jekk il-parti fil-proċedimenti tkun persuna ġuridika) tal-parti rrappreżentata.

Jekk it-tariffa tal-qorti titħallas b’mod elettroniku, ma għandhomx jiġu pprovduti dokumenti li jikkonfermaw il-ħlas tat-tariffa tal-qorti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 06/09/2019