Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Litva

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Úvod

Jaké jsou poplatky?

Do jaké míry je třeba zaplatit?

Co se stane, pokud nebude soudní poplatky platit včas?

Jak mohu platit soudní poplatky?

Jak postupovat při platbě?

Úvod

V případech týkajících se vydání evropského platebního rozkazu se použijí pravidla pro výpočet a zaplacení soudního poplatku stanovená v čl. 1 až (3) litevského občanského soudního řádu.

V souladu s usnesením vlády Litevské republiky č. 1240 ze dne 27. října 2011, kterým se schvalují pravidla pro výpočet, platby, započtení a vrácení peněz, můžete rovněž elektronicky platit kolkovné.

Jaké jsou poplatky?

Je třeba uhradit soudní poplatek ve výši uvedené v dalším bodě.

Do jaké míry je třeba zaplatit?

Soudní poplatek za usnesení soudu představuje čtvrtinu odpovídající čtvrtině částky, která by byla splatná v případě řízení u soudu, ale ne méně než deset litevských litů, s výjimkou případů, kdy je určitá osoba na základě zákona nebo na základě usnesení soudu zcela nebo částečně osvobozena od soudního poplatku nebo kdy byla lhůta pro zaplacení soudních poplatků odložena.

Pokud dlužník po vydání příkazu soudu vyjádří námitky a věřitel podá žalobu ve společném pořadí, zohlední se výše uvedené kolkovné při zaplacení soudního poplatku.

V případě potvrzení prohlášení věřitele, které nebylo uvedeno v případě uvedeném v čl. 439 odst. 6 občanského soudního řádu, se zaplacené kolkovné nevrací žadateli.

Co se stane, pokud nebude soudní poplatky platit včas?

K žádosti musí být přiloženy doklady a jiné důkazy, o které se žalobce opírá, jakož i důkazy o zaplacení soudního poplatku.

Pokud není soudní poplatek zaplacen, soud vydá příkaz a stanoví dostatečnou lhůtu, nejméně však sedm dní k odstranění nedostatku. Objednávka se zasílá nejpozději v pracovní den následující po dni přijetí.

Pokud po podání procesního dokumentu dotyčná strana odstraní nedostatky v souladu s údaji soudu a ve stanovené lhůtě, má se za to, že procesní písemnost byla podána k původnímu dni jeho předložení soudu. V opačném případě se procesní písemnost považuje za nepodanou a nejpozději pět pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vady lhůty soudce spolu s přílohami vrátí žadateli.

Jak mohu platit soudní poplatky?

Kolkovné podle způsobu platby (elektronické bankovnictví, hotovost nebo platební příkazy a další) je placeno do konkrétního příjmového vkladového účtu státního daňového inspektorátu v rámci rozpočtu ministerstva financí.

Jak postupovat při platbě?

Platební příkaz nebo jiný důkaz o platbě nese platební příkaz, který nese:

  1. jméno plátce, osobní identifikační číslo (nebo jméno a kód právnické osoby, pokud je razítko vypláceno právnickou osobou);
  2. jméno, osobní identifikační číslo (nebo jméno a kód právnické osoby, je-li jiná osoba právnická osoba) druhé strany (odpůrce, dlužníka nebo jiné osoby);
  3. data platby
  4. kód příspěvku;
  5. výši dávky;
  6. účel platby (označující platbu kolkovného a název soudu, který zahájil řízení).

Pokud je reprezentativní poplatek povinen uhradit zástupce účastníka řízení (advokát, asistent nebo jiná osoba zastupující zájmy účastníka řízení), doklad potvrzující platební příkaz nebo jinou platbu kromě výše uvedených údajů uvede a zastupuje jméno, osobní identifikační číslo (nebo jméno a kód právnické osoby, je-li účastníkem řízení právnická osoba) zastoupeného účastníka řízení.

Je-li soudní poplatek zaplacen elektronicky, doklady potvrzující zaplacení soudního poplatku se neposkytují.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 06/09/2019