Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Litva

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Uvod

Koje su naknade?

Koliko moram platiti?

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što učiniti u trenutku plaćanja?

Uvod

Pravila o obračunu i plaćanju sudske pristojbe iz članaka 1. do (3) litavskog Zakona o parničnom postupku primjenjuju se u slučajevima koji se odnose na izdavanje europskog platnog naloga.

U skladu s Rezolucijom br. 1240 Vlade Republike Litve od 27. listopada 2011. o odobravanju pravila za izračun pravila za izračun, plaćanje, prijeboj i povrat, možete platiti i administrativne pristojbe.

Koje su naknade?

Isplaćuje se sudska pristojba u iznosu navedenom u sljedećoj točki.

Koliko moram platiti?

Sudska pristojba za izjavu o sudskom nalogu je jedna četvrtina iznosa koji bi se platio u slučaju postupka pred sudom, ali ne manje od deset litasa, osim ako je osoba na temelju zakona ili na temelju sudskog naloga u cijelosti ili djelomično izuzeta od plaćanja sudske pristojbe ili ako je rok za plaćanje sudskih pristojbi odgođen.

Ako, nakon izdavanja naloga od strane suda, dužnik iznese primjedbe, a vjerovnik podnese zahtjev za zajedničko rješenje, gore navedena carinska pristojba uzima se u obzir prilikom plaćanja sudske pristojbe.

U slučaju potvrde izjave vjerovnika koja nije dana u slučaju iz članka 439. stavak 6.. zakona o parničnom postupku, plaćanje administrativne pristojbe ne vraća se podnositelju prijave.

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe na vrijeme?

Zahtjevu se moraju priložiti dokumenti i drugi dokazi na kojima tužitelj temelji svoje tražbine, kao i dokaz o tome da je sudska pristojba plaćena.

Ako sudska pristojba nije plaćena, sud će izdati nalog i odrediti dostatan rok, ali ne manje od sedam dana, za ispravak nedostatka. Nalog se šalje najkasnije sljedećeg radnog dana od dana njezina donošenja.

Ako, nakon podnošenja postupovnog akta, dotična stranka ispravi nedostatke u skladu s naznakama suda i u utvrđenom roku, smatra se da je postupovni akt uložen na početni datum podnošenja sudu. U protivnom se smatra da postupovni akt nije podnesen, a najkasnije pet radnih dana nakon isteka roka za nedostatke u roku, sudac zajedno s prilozima vraća se podnositelju.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Administrativna pristojba u načinu odabira načina plaćanja (elektroničko bankarstvo, gotovina ili platni nalog i drugo) plaća se na određeni proračunski prihod na računu državnog poreznog inspektorata u okviru državnog proračuna Ministarstva financija.

Što učiniti u trenutku plaćanja?

Platni nalog ili drugi dokaz o plaćanju snosi se nalogom za plaćanje koji ima sljedeće:

  1. ime platitelja, osobni identifikacijski broj (ili ime i kod pravne osobe ako je pečat platio pravna osoba);
  2. ime, osobni identifikacijski broj (ili ime i oznaka pravne osobe, ako je druga stranka pravna osoba) druge stranke (tuženika, dužnika ili drugog subjekta);
  3. datum plaćanja
  4. oznaku doprinosa;
  5. iznos pristojbe;
  6. svrha plaćanja (navođenje plaćanja administrativne pristojbe i ime suda koji pokreće postupak).

Ako predstavnik stranke u postupku plaća reprezentativnu pristojbu (odvjetnik, asistent ili druga osoba koja zastupa interese stranke), u dokumentu kojim se potvrđuje nalog za plaćanje ili drugo plaćanje, uz prethodno navedene podatke navodi se i prikazuje ime, osobni identifikacijski broj (ili ime i oznaka pravne osobe ako je stranka u postupku pravna osoba) zastupane stranke.

Ako se sudska pristojba plaća elektronički, ne dostavlja se potvrda o plaćanju sudske pristojbe.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 06/09/2019