Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Litva

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Úvod

Jaké poplatky se použijí?

Co musím platit?

Co se stane, pokud soudní poplatky nesumokėsiu čas?

Jak mohu platit soudní poplatky?

Poté, co dělat?

Úvod

Vydání evropského platebního rozkazu případech občanského soudního řádu Litevské republiky stanovené v odstavcích 1 až 3 pro výpočet a vyplácení kolkovného pravidel.

Podle usnesení vlády Litevské republiky č. 1240 ze dne 27. října 2011 „Výpočet, kolkovného, zápočtu a vymáhání pravidel bylo umožněno platit soudní poplatky elektronicky.

Jaké poplatky se použijí?

V odstavci 4.4.1. 350/2003 částka kolkovného.

Co musím platit?

Pro vydání příkazu k úhradě soudní poplatek ve výši čtvrtiny částky, která by měla být zaplacena před Soudním dvorem pro účely posouzení sporu, ale ne méně než deset litasy, s výjimkou případu, kdy osoba ze zákona nebo na základě soudního příkazu od placení soudního poplatku, je zcela nebo částečně vyjmout nebo která odložila lhůtu pro zaplacení poštovného.

Jestliže Soudní dvůr prohlásí dlužník a věřitel podá žalobu v zastoupeních výše uvedených soudních poplatků zahrnutých do částky kolkovné v rámci akce vyplatila.

Pokud věřitel žádost podanou v případě uvedeném v čl. 439 odst. 6 občanského soudního řádu, není poplatek vrácen žadateli.

Co se stane, pokud soudní poplatky nesumokėsiu čas?

K žádosti musí být přiloženy doklady a jiné doklady, na kterých žalobkyně zakládá své nároky, jakož i důkazy, zaplacen poplatek.

Nebyl-li poplatek zaplacen, soud vydá příkaz, přičemž stanoví přiměřenou lhůtu kratší než sedm dní v případě nedostatků, které je třeba odstranit. Soudní dvůr rozhodl, musí být odeslány nejpozději v pracovní den následující po dni přijetí.

Jestliže po podání procesní písemnosti, dotyčná strana zajistí nápravu nedostatků v souladu s rozsudkem Soudního dvora označení ve stanovené lhůtě, je podání je považována za podanou původní datum předložení Soudnímu dvoru. Jinak by písemnost není považována za podanou, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne skončení nedostatků usnesením soudce, včetně jejích příloh, se vrací osobě.

Jak mohu platit soudní poplatky?

Platba soudních poplatků prostřednictvím elektronického bankovnictví, platby v hotovosti nebo bankovním převodem atd.) se uhradí na účet státního daňového inspektorátu pro rozpočtové příjmy vkladní účet ministerstva financí.

Poté, co dělat?

Schválit platební příkaz k úhradě kolkovné nebo jakýkoli jiný doklad o platbě, který musí zahrnovat následující:

  1. Jméno/název plátce, jméno, osobní identifikační kód nebo jméno právnické osoby a v případě kolkovné placené právnickou osobu);
  2. Dlužník (žalovaný v jiné zemi atd.) jméno, příjmení, osobní identifikační kód nebo jméno právnické osoby, pokud druhá strana je právnickou osobou);
  3. Datum zaplacení;
  4. Kód platby;
  5. Výše daně;
  6. Účel platby (je třeba poznamenat, podléhají kolkovnému ani soudu, u něhož je věc z podnětu název).

Pokud soudní poplatky hradí zástupce účastníka řízení (právník, komerční nebo jiná osoba zastupující zájmy strany), platební příkazy a jiné platební karty, kromě výše uvedených údajů se vykazují, a proces její jméno, příjmení, osobní identifikační kód nebo jméno právního subjektu, nebo je-li strana právnickou osobou).

Pokud soudní poplatky se hradí elektronicky, doklady potvrzující platbu kolkovného neposkytuje.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 03/02/2016