Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - Litauen

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Indledning

Hvilke gebyrer der finder anvendelse?

Så vidt jeg betale?

Hvad sker der, hvis retsgebyrerne nesumokėsiu tid?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvilke muligheder man har efter?

Indledning

Udstedelse af et europæisk betalingspåkrav sager til den civile retsplejelov af Republikken Litauen, der er fastsat i stk. 1-3 for beregning og betaling af stempelafgift regler.

I overensstemmelse med Republikken Litauens regerings beslutning nr. 1240 af 27. oktober 2011 "om beregning, betaling af stempelafgift, modregning og inddrivelse af Retsgebyrer kan betales elektronisk.

Hvilke gebyrer der finder anvendelse?

I stk. 4.4.1. 350/2003 Amount of Stamp Duty.

Så vidt jeg betale?

Til udstedelsen af en kendelse om betaling af gebyr svarende til en fjerdedel af de beløb, der skulle have været betalt for behandlingen af tvisten, men ikke mindre end ti litai, undtagen når en person ved loven eller en retskendelse fra betaling af retsafgift er helt eller delvis fritaget, eller som forlængede fristen for betaling af stempelafgift.

Hvis Domstolen fastslår, at den bidragspligtige og den bidragsberettigede anlægger sag i repræsentationerne for den nævnte ret honorar inkluderet i Stempelafgiftsbeløbet udbetalt til foranstaltningen.

Hvis den bidragsberettigedes anmodning indgivet i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 439, stk. 6, i den civile retsplejelov, gebyret ikke returneres til ansøgeren.

Hvad sker der, hvis retsgebyrerne nesumokėsiu tid?

Ansøgningen skal vedlægges dokumenter og andre beviser, som sagsøgeren baserer sine påstande samt bevis for, at afgiften er betalt.

Hvis gebyret ikke er blevet betalt, udsteder retten en kendelse, og sætter en rimelig frist herfor på ikke under syv dage for de mangler, der skal afhjælpes. Domstolens kendelse skal sendes senest den første arbejdsdag efter dagen for vedtagelsen.

Hvis den pågældende part udbedrer manglerne efter domstolens angivelse og inden for den fastsatte frist, anses sagens akter for at være indgivet på den dato, hvor de i første omgang blev indleveret til Domstolen. I modsat fald anses de for ikke at være indgivet og senest fem arbejdsdage fra datoen for afslutningen af manglerne ved kendelse afsagt af en dommer, sammen med bilagene hertil, returneres til den pågældende person.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betaling af retsgebyrer ved hjælp af elektroniske bankforretninger, betaling i likvide beholdninger eller ved overdragelse m.v.) indbetales på statsskatteinspektoratets’s budgetindtægter til finansministeriet.

Hvilke muligheder man har efter?

Godkender betalingsordren for betaling af stempelafgift eller andre beviser for betaling, der skal omfatte følgende:

  1. Betalerens navn, efternavn, personlige identifikationskode eller navn på den juridiske enhed, og hvis stempelafgiften betalt af en juridisk person);
  2. Debitor (sagsøgte i et andet land osv.) fornavn, efternavn, personlige identifikationskode eller navn på den juridiske enhed og, hvis den anden part er en juridisk person);
  3. Betalingsdatoen
  4. Betalingskode;
  5. Størrelsen af afgiften;
  6. Formålet med betalingen (det skal bemærkes, at skal der betales stempelafgifter og til den ret, hvor sagen blev indledt ved navn).

Hvis en retsafgift betales af den pågældende parts repræsentant (advokat, advokat eller en anden person, der repræsenterer interesserne hos sagens parter), betalingsordren eller andre betalingskort, ud over ovennævnte oplysninger skal indberettes, og processen for landets fornavn, efternavn, personlige identifikationskode eller navn på den juridiske enhed, og hvis den er en juridisk person).

Hvis retsgebyrerne betales elektronisk dokumentation for betaling af stempelafgift ikke tilbydes.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 03/02/2016