Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Leedu

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Nii palju kui on tasuline?

Mis juhtub, kui suured on kohtulõivud nesumokėsiu ajal?

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Mida teha pärast?

Sissejuhatus

Euroopa maksekäsu väljaandmine juhtudel tsiviilkohtumenetluse seadustiku Leedu Vabariigi lõigetes 1-3 sätestatud arvutamise ja maksmise eeskirjad riigilõivu.

Vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 27. oktoober 2011. aasta otsus nr 1240 „tempelmaksu tasumise arvutamise ja sissenõudmise eeskirjad, et tasakaalustada kohtulõivu saab tasuda elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Lõikes 4.4.1. 350/2003 tempelmaksu suurus.

Nii palju kui on tasuline?

Arestimismääruse tegemiseks kohtulõivu tasumise kohta, mis võrdub ühe neljandikuga summa, mis tuleb tasuda enne, kui kohus vaidluse kohta, kuid mitte vähem kui kümne litid, välja arvatud juhul, kui isiku õigusega või kohtu korraldusega menetlustasu maksmisest osaliselt või täielikult vabastatud või mida seatud tähtaega templimaksu tasumist.

Kui kohus tuvastab võlgniku ja võlausaldaja esitab hagi kohtusse märkusi eespool toodud summa on tasutud riigilõiv.

Kui võlausaldaja taotlus on esitatud artikli 439 lõik 6 osutatud juhul, on taotlejale ei tagastata.

Mis juhtub, kui suured on kohtulõivud nesumokėsiu ajal?

Taotlusele peavad olema lisatud dokumendid ja muud tõendid, millele hageja tugineb oma väidete ning samuti tõendeid selle kohta, et kõnealune lõiv on tasutud.

Kui lõiv ei ole tasutud, annab kohus korralduse mõistliku tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui seitse päeva, puudused, mis tuleb kõrvaldada. Kohus peab saatma hiljemalt esimesel tööpäeval pärast selle vastuvõtmist.

Kui pärast menetlusdokumendi esitamist, on viidatud puudused kooskõlas kontrollikoja tähiste ja ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse dokument esitatuks oma esialgset esitamist Euroopa Kohtule. Menetlusdokument, ei loeta esitatuks ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates puuduste kohtuniku määrusega koos selle lisade, tagastatakse asjaomasele isikule.

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Kohtulõivude tasumiseks elektroonilise panganduse abil, maksmine sularahas või ülekandega jne) makstakse riikliku maksuinspektsiooni eelarve tulude hoiustamiskontole rahandusministeerium.

Mida teha pärast?

Kiita heaks maksekorraldus templimaksu tasumist või muud tõendid, mis peab sisaldama järgmist:

  1. Maksja nimi, perekonnanimi, isikut tõendava tunnuskoodi või juriidilise isiku nimi ja tempel, mida juriidiline isik);
  2. Võlgnik (kostja teises riigis jne), eesnimi, perekonnanimi, isiklik tunnuskood või nimi ja juriidiline isik, kui teine pool on juriidiline isik);
  3. Makse kuupäev;
  4. Makse kood;
  5. Maksude summa;
  6. Makse otstarve (tuleb märkida, et selle suhtes kohaldatakse tempelmaksu ja kohus, kus asi algatatakse nimi).

Kui tasu maksab poole esindaja (jurist, õigusnõustaja või muu isiku huve esindav isik), või muu maksekaart, lisaks eespool nimetatud andmed tuleb esitada, ning riigi eesnimi, perekonnanimi, isiklik tunnuskood või nimi ja juriidiline isik, kui see isik on juriidiline isik).

Kui kohtulõivud makstakse elektrooniliselt maksmist tõendavad dokumendid ei ole esitatud riigilõivu.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 03/02/2016