Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής - Λιθουανία

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ποιες αμοιβές εφαρμόζονται;

Όσον αφορά πρέπει να πληρώσω εγώ;

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που το Δικαστήριο τέλη nesumokėsiu;

Πώς μπορώ να πληρώσετε τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνετε μετά από;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3 για τον υπολογισμό και την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου κανόνες.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατία της Λιθουανίας ψήφισμα της κυβέρνησης αριθ. 1240 της 27 Οκτωβρίου 2011 «για τον υπολογισμό, την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου, κανόνες συμψηφισμού και ανάκτησης από τα δικαστικά έξοδα θα μπορούν να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα.

Ποιες αμοιβές εφαρμόζονται;

Στην παράγραφο 4.4.1. 350/2003 ποσό του τέλους χαρτοσήμου.

Όσον αφορά πρέπει να πληρώσω εγώ;

Για την έκδοση της διαταγής πληρωμής του δικαστικού τέλους ίσου με το ένα τέταρτο του ποσού που πρέπει να καταβληθεί πριν από το Δικαστήριο για την εξέταση της διαφοράς, αλλά όχι λιγότερο από δέκα λιτάι, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ένα πρόσωπο από το δίκαιο ή από δικαστική απόφαση, από την καταβολή των δικαστικών τελών είναι εν όλω ή εν μέρει εξαιρούνται ή που μετέθεσε την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου.

Αν το Δικαστήριο κηρύξει ο οφειλέτης και ο πιστωτής ασκήσει προσφυγή στις αντιπροσωπείες των προαναφερθέντων δικαστικών τελών περιλαμβάνονται στο ποσό του τέλους χαρτοσήμου που καταβάλλεται για τη δράση.

Εάν η αίτηση του δικαιούχου να έχει κατατεθεί στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 439, παράγραφος 6 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, το τέλος δεν επιστρέφεται στον αιτούντα.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που το Δικαστήριο τέλη nesumokėsiu;

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα ή άλλες αποδείξεις επί των οποίων ο ενάγων βασίζει τα αιτήματά του, καθώς και στοιχεία για το ότι έχει καταβληθεί το τέλος.

Αν το τέλος δεν έχει καταβληθεί, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή, ορίζοντας εύλογη προθεσμία όχι μικρότερη των επτά ημερών για τις αστοχίες που πρέπει να επισκευασθούν. Η δικαστική απόφαση, πρέπει να αποσταλεί το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της έκδοσής της.

Εάν, μετά την κατάθεση του διαδικαστικού εγγράφου, το εν λόγω μέρος να διορθώσει τις ελλείψεις βάσει των υποδείξεων του Δικαστηρίου και εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το διαδικαστικό έγγραφο θεωρείται ότι έχει κατατεθεί κατά την ημερομηνία της αρχικής υποβολής στο Δικαστήριο. Διαφορετικά, το διαδικαστικό έγγραφο θεωρείται ότι δεν έχει κατατεθεί, και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των ελλείψεων με διάταξη του δικαστή, μαζί με τα παραρτήματά της επιστρέφεται στο πρόσωπο.

Πώς μπορώ να πληρώσετε τα δικαστικά τέλη;

Για την καταβολή των δικαστικών τελών με μέσα ηλεκτρονικής τραπεζικής, πληρωμών σε μετρητά ή με μεταβίβαση, κλπ.) πρέπει να καταβληθεί στην κρατική επιθεώρηση φορολογίας των δημοσιονομικών εσόδων εκμετάλλευσης, του Υπουργείου Οικονομικών.

Τι πρέπει να κάνετε μετά από;

Εγκρίνει την εντολή πληρωμής για την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη απόδειξη της πληρωμής, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Το όνομα του πληρωτή, επώνυμο, προσωπικού κωδικού ταυτότητας ή επωνυμία της νομικής οντότητας και, αν το τέλος χαρτοσήμου που καταβάλλεται από ένα νομικό πρόσωπο)·
  2. Ο οφειλέτης (εναγόμενος σε άλλη χώρα, κ.λπ.) όνομα, επώνυμο, προσωπικού κωδικού ταυτότητας ή επωνυμία της νομικής οντότητας και, εάν το άλλο μέρος είναι νομικό πρόσωπο)·
  3. Την ημερομηνία της καταβολής·
  4. Κωδικός πληρωμής·
  5. Το ποσό του φόρου.
  6. Ο σκοπός της πληρωμής (σημειώνεται ότι υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου και στο Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει την υπόθεση κινηθεί το όνομα).

Εάν ένα δικαστήριο τέλη καταβάλλονται από τον εκπρόσωπο του διαδίκου (δικηγόρος, νομικός σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του διαδίκου), η διαταγή πληρωμής ή άλλη κάρτα πληρωμής, εκτός από τα ανωτέρω δεδομένα πρέπει να δηλώνονται, ενώ η διαδικασία της χώρας το όνομα, το επώνυμο, την προσωπική ταυτότητα Κωδικός ή όνομα του νομικού προσώπου και, σε περίπτωση που ο διάδικος είναι νομικό πρόσωπο).

Εάν τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, έγγραφα που πιστοποιούν την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου δεν αποτελεί προϋπόθεση.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/02/2016