Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Lietuva

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Ievads

Kādi maksājumi ir piemērojami?

Ciktāl man ir jāmaksā?

Kas notiek, ja tiesas nodevas nesumokėsiu laikā?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt pēc tam?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma izdošana gadījumos Civilprocesa kodeksā Lietuvas Republikas 1. līdz 3. punktā noteikto aprēķināšanas un maksāšanas noteikumus par zīmognodevu.

Saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2011. gada 27. oktobris rezolūcijā Nr. 1240 “par to, kā aprēķināms, zīmognodevu, ieskaita un atgūšanas noteikumiem tiesas nodevas var samaksāt elektroniski.

Kādi maksājumi ir piemērojami?

4.4.1. punktā Regulu 350/2003 par zīmognodevu.

Ciktāl man ir jāmaksā?

Izdot rīkojumu samaksāt tiesas nodevu apmēram vienu ceturtdaļu no summas, kas būtu jāmaksā pirms tiesas prāvas izvērtējumu, bet ne mazāk kā desmit lits, izņemot, ja persona saskaņā ar tiesību aktiem vai ar tiesas rīkojumu no tiesas nodeva ir pilnībā vai daļēji atbrīvots no nodokļu maksāšanas vai atlikta maksājuma termiņš zīmognodevu.

Ja tiesa atzīst, ka debitors un kreditors ceļ prasību pārstāvniecībām iepriekš minētās tiesas honorāri par summu, kas samaksāta par attiecīgo darbību.

Ja kreditors pieteikumu par iesniegtu, gadījumā, kas minēts Civilprocesa kodeksa 439. panta 6. punkts, maksa netiek atdota atpakaļ pieteikuma iesniedzējam.

Kas notiek, ja tiesas nodevas nesumokėsiu laikā?

Pieteikumam pievieno dokumentus un citus pierādījumus, uz kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, kā arī pierādījumus par to, ka nodeva ir samaksāta.

Ja maksājums nav veikts, tiesa izdod rīkojumu, nosakot samērīgu termiņu, kas nav īsāks par septiņām dienām par trūkumiem, kas ir jānovērš. Tiesas nolēmums ir jānosūta ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tās pieņemšanas.

Ja pēc tam, kad iesniegts procesuālā dokumenta, attiecīgā Puse novērš trūkumus saskaņā ar Palātas norādes un noteiktajā termiņā, procesuālo dokumentu uzskata par iesniegtu tās sākotnējais termiņš pieteikuma iesniegšanai tiesā. Pretējā gadījumā procesuālo dokumentu uzskata par neiesniegtu un ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc dienas, kad beidzies trūkumus, lai tiesnesis, kopā ar tā pielikumiem, atdod personai.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas, izmantojot elektroniskās banku, maksājumu skaidrā naudā vai ar pārskaitījums u. c.) iemaksā Valsts nodokļu inspekcija budžeta ieņēmumu kontā finanšu ministrija.

Ko darīt pēc tam?

Apstiprināt rīkojumu par maksājumu zīmoga nodokļa vai cita maksājuma apstiprinājums, kurā iekļauj šādus elementus:

  1. Maksātāja vārds, uzvārds, personas kods vai tiesību subjekta nosaukums un zīmogs, juridiskai personai);
  2. Parādnieks (atbildētāju citā valstī utt.) vārds, uzvārds, personas kods vai tiesību subjekta nosaukums un, ja otra puse ir juridiska persona);
  3. Maksājuma datums;
  4. Maksājuma kods;
  5. Nodokļa summu;
  6. Maksājuma mērķis (jāatzīmē, ka apliek ar zīmognodevu un tiesai, kurā lieta tiek ierosināta nosaukums).

Ja tiesas nodevu maksā puses pārstāvi (jurists, juriskonsults vai cita persona, kas pārstāv sabiedrības intereses), maksājuma rīkojums vai cita maksājumu karte (papildus iepriekš minētajiem datiem ir jāziņo, un valsts vārds, uzvārds, personas kods vai tiesību subjekta nosaukums un, ja puse ir juridiska persona).

Ja Tiesas nodevu maksu veic elektroniski, dokumenti, kas apliecina maksājumu par zīmognodevu netiek sniegti.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 03/02/2016