Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Litouwen

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Inleiding

Welke tarieven zijn van toepassing?

Voor zover ik zelf betalen?

Wat gebeurt er als de gerechtskosten nesumokėsiu tijd?

Hoe kan ik het gerecht?

Wat moet u doen na?

Inleiding

Uitvaardiging van een Europees betalingsbevel zaken bij het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen die zijn vastgesteld in de leden 1 tot en met 3 voor de berekening en de betaling van zegelrechten regels.

Volgens de Republiek Litouwen Regeringsbesluit nr. 1240 van 27 oktober 2011 „betreffende de berekening, de betaling van zegelrechten, verrekening en wijze van terugvordering van de gerechtskosten kunnen elektronisch worden overgemaakt.

Welke tarieven zijn van toepassing?

In lid 4.4.1. 350/2003 bedrag van het zegelrecht.

Voor zover ik zelf betalen?

Voor de afgifte van een bevel tot betaling van een vergoeding gelijk aan een vierde van het bedrag dat moet worden betaald bij het Hof van Justitie voor de beoordeling van dit geschil, maar niet minder dan tien litai, behalve wanneer een persoon, ingevolge het recht of een rechterlijke beslissing van de betaling van de gerechtskosten geheel of gedeeltelijk vrijstelling of uitstel van de uiterste datum voor de betaling van het zegelrecht.

Indien het Hof verklaart, de schuldenaar en de schuldeiser maakt een vordering aanhangig in de vertegenwoordigingen van de bovengenoemde gerechtskosten begrepen in het bedrag van het zegelrecht betaald voor de actie.

Indien het verzoek van de schuldeiser te zijn ingediend in het geval bedoeld in artikel 439, lid 6, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, de vergoeding niet aan de aanvrager wordt teruggezonden.

Wat gebeurt er als de gerechtskosten nesumokėsiu tijd?

De aanvraag moet vergezeld gaan van stukken en andere bewijsmiddelen waarop de eiser zijn vordering baseert, alsmede het bewijs dat de verschuldigde vergoeding is betaald.

Indien de taks niet is betaald, de rechterlijke beslissing, de vaststelling van een redelijke termijn die niet korter mag zijn dan zeven dagen voor de tekortkomingen moeten worden verholpen. Het rechterlijk bevel moet worden toegezonden, uiterlijk op de werkdag volgende op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Indien na de indiening van het processtuk, de tekortkomingen corrigeert de betrokken partij overeenkomstig het arrest van het gerecht verbetering en binnen de vastgestelde termijn, de procedurele handeling wordt geacht te zijn ingediend op de oorspronkelijke datum van indiening bij het Hof. Anders zou het stuk wordt geacht niet te zijn ingediend en uiterlijk vijf werkdagen na de datum van het einde van de tekortkomingen op bevel van een rechter, samen met de bijlagen ervan, wordt teruggegeven aan de betrokken persoon.

Hoe kan ik het gerecht?

De betaling van de gerechtskosten door middel van elektronisch bankieren, betaling in contanten of door overplaatsing, enz.) wordt betaald in de staat van de begrotingsontvangsten tegoedrekening van het ministerie van Financiën.

Wat moet u doen na?

De goedkeuring van de betalingsopdracht voor de betaling van het zegelrecht of enig ander bewijs van betaling die dient het volgende te omvatten:

  1. De naam van de betaler, naam, persoonlijke identiteitscode of naam van de juridische entiteit en, indien het zegelrecht betaald door een rechtspersoon);
  2. De schuldenaar (de verweerder in een ander land, enz.), voornaam, achternaam, persoonlijke identiteitscode of naam van de juridische entiteit en, indien de andere partij een rechtspersoon is);
  3. De datum van betaling;
  4. Betalingscode;
  5. Het bedrag van de belastingen;
  6. Het doel van de betaling (opgemerkt zij dat is onderworpen aan zegelrecht en bij de rechter bij wie de zaak is ingeleid door de naam).

Indien een vergoeding wordt betaald door de vertegenwoordiger van de partij (advocaat, notaris of andere persoon die de belangen van de partij), de betalingsopdracht of andere betaalkaarten, naast de hierboven genoemde gegevens moeten worden gerapporteerd, en het proces van de voornaam, achternaam, persoonlijke identiteitscode of naam van de juridische entiteit en, indien de belanghebbende een rechtspersoon is).

Indien het Hof de legesrechten geschiedt langs elektronische weg documenten ten bewijze van de betaling van zegelrechten niet wordt verstrekt.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 03/02/2016