Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Litwanja

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Introduzzjoni

X’inhuma t-tariffi?

Kemm irrid inħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux il-miżati tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandu jsir meta jsir il-ħlas?

Introduzzjoni

F’każijiet dwar il-ħruġ ta’ ordni ta’ ħlas Ewropea, għandhom japplikaw ir-regoli dwar il-kalkolu u l-ħlas tad-dritt tal-qorti stabbilit fl-Artikolu 1 sa (3) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan.

Skont ir-Riżoluzzjoni Nru 1240 tal-Gvern tar-Repubblika tal-Litwanja, tat-27 ta’ Ottubru 2011, li tapprova r-regoli dwar il-kalkolu, il-ħlas, it-tpaċija u r-rifużjoni, inti tista’ wkoll tħallas b’mod elettroniku t-taxxi tal-boll.

X’inhuma t-tariffi?

Għandha titħallas tariffa tal-qorti tal-ammont imsemmi fil-punt li jmiss.

Kemm irrid inħallas?

It-tariffa tal-qorti għad-dikjarazzjoni ta’ ordni tal-qorti għandha tkun kwart ekwivalenti għal kwart tal-ammont li jkun pagabbli fil-każ ta’ proċediment quddiem il-qorti iżda mhux inqas minn 10 litas, ħlief fejn, bis-saħħa tal-liġi jew permezz ta’ ordni mill-qorti, persuna tkun eżentata kompletament jew parzjalment mill-ħlas tat-tariffa tal-qorti jew meta l-limitu ta’ żmien għall-ħlas tat-tariffi tal-qorti jkun ġie differit.

Jekk, wara li tkun inħarġet l-ordni mill-qorti, id-debitur jesprimi oġġezzjonijiet u l-kreditur jippreżenta rikors f’ordni komuni, it-taxxa tal-boll imsemmija hawn fuq għandha titqies fil-ħlas tat-tariffa tal-qorti.

Fil-każ ta’ rikonoxximent tad-dikjarazzjoni tal-kreditur mhux mogħtija fil-każ imsemmi fl-Artikolu 439(6) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, it-taxxa tal-boll imħallsa ma għandhiex tintbagħat lura lill-applikant.

X’jiġri jekk ma nħallsux il-miżati tal-qorti fil-ħin?

L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata mid-dokumenti u evidenza oħra li fuqhom l-attur jibbaża t-talbiet tiegħu, kif ukoll l-evidenza li l-miżata tal-qorti tkun tħallset.

Jekk it-tariffa tal-qorti ma tkunx tħallset, il-qorti toħroġ ordni u tistabbilixxi skadenza suffiċjenti, iżda mhux inqas minn sebat ijiem, biex tirrettifika d-defiċjenza. L-ordni għandha tintbagħat mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol wara dak tal-adozzjoni tagħha.

Jekk, wara li tkun ippreżentat id-dokument proċedurali, il-parti inkwistjoni tirrettifika n-nuqqasijiet f’konformità mal-indikazzjonijiet tal-qorti u sad-data ta’ skadenza stabbilita, id-dokument proċedurali jitqies li ġie ppreżentat fid-data oriġinali tal-preżentazzjoni tiegħu lill-qorti. Inkella, id-dokument proċedurali għandu jitqies li ma ġiex ippreżentat u mhux aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol wara d-data tal-għeluq għal difetti tal-limitu ta’ żmien, l-imħallef, flimkien mal-annessi, għandhom jingħataw lura lill-applikant.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-taxxa tal-boll f’metodu ta’ għażla ta’ persuna ta’ ħlas (servizzi bankarji elettroniċi, flus kontanti jew ordnijiet ta’ ħlas u oħrajn) titħallas f’kont speċifiku ta’ depożitu ta’ dħul tal-baġit ta’ l-Ispettorat Statali tat-Taxxa taħt il-baġit tal-Ministeru tal-Finanzi.

X’għandu jsir meta jsir il-ħlas?

L-ordni ta’ pagament jew prova oħra ta’ pagament għandhom jitħallsu mill-ordni ta’ pagament b’dan li ġej:

  1. l-isem, in-numru ta’ identifikazzjoni personali (jew l-isem u l-kodiċi tal-persuna ġuridika jekk it-timbru jitħallas minn persuna ġuridika);
  2. isem, numru ta’ identifikazzjoni personali (jew isem u kodiċi tal-persuna ġuridika, jekk parti oħra hija persuna ġuridika) tal-parti l-oħra (konvenut, debitur jew ieħor);
  3. id-data tal-ħlas;
  4. il-kodiċi ta’ kontribuzzjoni;
  5. l-ammont ta’ l-imposta;
  6. l-iskop tal-pagament (li jindika l-ħlas tat-taxxa tal-boll u l-isem tal-qorti li qed tibda l-proċedimenti).

Meta tariffa rappreżentattiva tkun pagabbli minn rappreżentant tal-parti fil-proċedimenti (avukat, assistent jew persuna oħra li tirrappreżenta l-interessi tal-parti), id-dokument li jiċċertifika l-ordni ta’ pagament jew pagament ieħor għandu, minbarra d-dettalji msemmija hawn fuq, jindika u jirrappreżenta l-isem, in-numru ta’ identifikazzjoni personali (jew l-isem u l-kodiċi tal-persuna ġuridika, jekk il-parti fil-proċedimenti tkun persuna ġuridika) tal-parti rrappreżentata.

Jekk it-tariffa tal-qorti titħallas b’mod elettroniku, ma għandhomx jiġu pprovduti dokumenti li jikkonfermaw il-ħlas tat-tariffa tal-qorti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 06/09/2019